JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Barndom utan baksmälla

Initiativet Barndom utan baksmälla syftar till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande. Målet är att fler vuxna ska agera när barn far illa av vuxnas drickande.

Barndom utan baksmälla

I Sverige far 320 000* barn illa till följd av sina föräldrars alkoholkonsumtion, och alldeles för få av dem blir sedda eller hjälpta av andra vuxna i deras närhet. Initiativet Barndom utan baksmälla syftar till att få fler vuxna att våga agera och se barn i sin närhet som far illa. Vuxnas alkoholproblem ska aldrig behöva bli ett barns problem.

Att hjälpa är ofta enklare än du tror

  • Var den som gör något. Utgå inte från att någon med närmare relation till barnet än du själv redan har agerat på situationen. Har någon annan redan reagerat och visat omsorg gör det ingenting.
  • Du behöver inte lösa allt på en gång. Det som ofta gör störst skillnad för barnet är inte att du försöker lösa allt utan att du finns tillgänglig. Att du frågar hur det är och stannar upp och lyssnar på svaret är viktigt för att barnet ska känna sig sett. Om du inte vet vad du ska säga, börja med ett hej.
  • Våga fråga (och fråga igen). Våga fråga hur barnet har det. Får du inget svar direkt, våga fråga igen. Många barn tycker det är svårt att berätta med en gång. Det är också vanligt att barn känner skuld för den vuxnes drickande eller vill skydda genom att inte berätta för utomstående hur det egentligen är hemma.
  • Låt praktisk omsorg bli vardagsmat. Praktiska insatser ska inte underskattas, då många barn tvingas ta för mycket ansvar. Det behöver inte vara så komplicerat. Bjud in ett barn du känner på mellis eller middag, fråga om det behöver skjuts hem från träning, köp några extra tandborstar hem för spontanövernattning och lägg fram rena lånekläder till den som sovit över.

*Enligt Rapport 185 från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen (Stockholm 2019).

Avgörande ögonblick - du kan göra stor skillnad

I guiden Avgörande ögonblick har vi samlat tips och råd på vad du kan göra för att hjälpa ett barn som far illa av vuxnas drickande. Råden utgår från barns berättelser om vad de önskat att vuxna gjort för dem.

Ladda ner (pdf)

Bakom initiativet Barndom utan baksmälla står Maskrosbarn, Bris, World Childhood Foundation, Trygga Barnen och Systembolaget. Tillsammans har vi bland annat tagit fram guiden ”Avgörande ögonblick” som innehåller råd för hur du som vuxen kan göra skillnad. Råden utgår från barns berättelser om vad de önskat att vuxna gjort för dem.

Läs mer om Barndom utan baksmälla.

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.