JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Orosanmälan

Om du är orolig för att ett barn far illa hemma, kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Hur går en orosanmälan till?

När ska jag agera?

När ett barn ber dig om hjälp eller berättar något för dig om sin hemsituation som gör dig orolig bör du alltid kontakta socialtjänsten. Det kan vara att barnet t.ex berättar att hen inte får mat, blir slagen eller att föräldern dricker för mycket. 

Lagen säger
Du som privatperson har ingen skyldighet att göra en orosanmälan, men tänk att du kanske är den enda vuxna som vet om barnets situation. Du kan vara anonym om du vill. Om barn ska få hjälp och skydd måste vi vuxna som är oroliga för barn agera. Du är viktig. 

Personer som jobbar inom t.ex. hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården har anmälningsskyldighet.

Såhär går det till
För att göra en anmälan tar du kontakt med socialtjänsten i kommunen som barnet bor i. Du hittar kontaktuppgifter på kommunens hemsida. Du kan välja om du vill göra orosanmälan muntligt eller skriftligt. 

Viktigt att veta är att du förmedlar endast din oro eller misstanke om att barnet far illa, och att det är socialtjänsten som utreder om det finns ett behov av åtgärd. Du behöver därför inte ha några bevis om dina misstankar. 

Vad händer efter anmälan
När en orosanmälan inkommer till socialtjänsten har de 24 timmar på sig att göra en skyddsbedömning, alltså en bedömning om barnet är i akut behov av hjälp/skydd. Vidare har de 14 dagar på sig att göra en förhandsbedömning, som är en mer gedigen bedömning av barnets situation. Efter förhandsbedömningen beslutar socialtjänsten om de ska inleda en utredning eller inte. Om oron för barnet kvarstår eller barnet och/eller familjen önskar stöd, kan socialtjänsten bevilja en insats. Under utredningstiden ska socialtjänsten samla in så mycket information som möjligt från barnet, föräldrarna, skolan eller andra som kan ge en bild av hur barnet har det. Därefter beslutar de vilken stödinsats som barnet och/eller familjen ska erbjudas. 

Stöd för dig
Har du tankar och funderingar kring ett barns situation kan du även ringa och rådfråga socialtjänsten om hur du bör agera i den aktuella situationen. Du kan vara anonym.  

Barnet i fokus
Om du är orolig för ett barn bör du anmäla det till socialtjänsten. Många barn som kommer i kontakt med socialtjänsten kan vara oroliga för vad det innebär för dem och  därför uppmanar vi dig att stå kvar och finnas som stöd för barnet. Vara tydlig med varför du behövt agera och vad det är som oroar dig. Visa också att du bryr dig genom att ställa frågor och lyssna på vad barnet säger, även om barnet till en början visar ett missnöje och är ledsen över att du gjort en orosanmälan.  

Ring 112
Befinner sig barnet i en akut situation- ring 112 och förklara situationen. Var tydlig med  att det handlar om ett barn som far illa. Är barnet i livsfara, försök att säkerställa att barnet är i trygghet innan du ringer 112.

Läs mer om orosanmälan på Socialstyrelsens hemsida.