HAR DU DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.

Maskrosbarns opinionsarbete

Sedan årskiftet 2020 sitter vi med i regeringens barnrättsdelegation, ett forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer med syfte att stärka barns rättigheter. Här hittar du de remissvar, rapporter och debattartiklar vi skrivit tillsammans med barnen.

För att nå ut till fler med barnens åsikter och önskemål, håller vi även både elevföreläsningar och utbildningar för vuxna som arbetar med barn.

Allt vi gör utgår alltid från vår målgrupps röster och erfarenheter. Här kan du ladda ner våra rapporter som är framtagna tillsammans med de barn vi dagligen möter i vårt arbete.

Ta del av våra rapporter

Som remissinstans får vi chansen att föra fram barns åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv. Här hittar du våra remissvar.

Läs våra remissvar

Barnen är experter på sina egna liv och de vuxna behöver lyssna på deras åsikter för att kunna hjälpa bättre. Här hittar du ett urval av de debattartiklar vi skrivit tillsammans med de barn vi möter.

Läs våra debattartiklar

Vi erbjuder föreläsningar som ger kunskap och fördjupad förståelse för barn vars förälder har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Vi föreläser både för barn och vuxna.

Läs mer och boka oss

Vill du veta mer om vårt arbete?

Kontakta gärna mig!
Sandra Patel Seropian

Påverkanschef
073-081 22 03
sandra@maskrosbarn.org

Visa fler