JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Hit går pengarna

Att ta emot och förvalta pengar från privatpersoner, stiftelser och företag är en förtroendefråga. Vi är tacksamma att ni ger oss det!

Insamlade gåvor

Maskrosbarn ändamål är att arbeta med direkt stöd till barn vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. Maskrosbarn arbetar även opinionsbildande och med kunskapshöjande aktiviteter mot allmänheten, professionella som arbetar med barn och beslutsfattare.

Stöd och påverkan
Gåvor och insamlade medel möjliggör våra stödprogram och utvecklingen av dem. Givares stöd finansierar bland annat våra ungdomsgårdar och läger vilket möjliggör att alla delar är helt kostnadsfria för barnen. Exempelvis bekostas all mat, alla aktiviteter, resor till och från läger samt en hög personaltäthet genom insamlade medel. Allmänhetens gåvor gör det även möjligt för barn att få stödsamtal med kuratorer och stöd från utbildade socionomer i kontakten med myndigheter. Läs ungdomarnas egna ord om vad stödet betyder för dem.

Maskrosbarn arbetar med att förändra och förbättra vår målgrupps levnadssituation i samhället genom vårt påverkansarbete. Med hjälp av insamlade medel kan vi föra fram ungdomars röster och förändringsförslag genom rapporter, utbildningar, debatter och samtal med beslutsfattare.

Ett tryggt givande

Maskrosbarn innehar ett 90-konto och följer därmed Svensk insamlingkontrolls regler. Vi är även medlemmar i Giva Sverige som är en branschorganisation för tryggt givande och tillämpar dess etiska kvalitetskod för insamling av medel från allmänheten.

Årsredovisningar och årsberättelser
Ta gärna del av våra årsredovisningar och verksamhetsberättelser. Vår Finansierings- och insamlingspolicy hittar du här (pdf).

Har du frågor?
Kontakta vår givarservice givarservice@maskrosbarn.org.

Stöd vårt arbete

Maskrosbarns arbete är viktigare nu än någonsin. Stöd vår verksamhet och bidra till barns rätt till en trygg barndom här och nu!

Ditt bidrag gör skillnad