JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Företagssamarbeten som gör skillnad

Genom att stötta en organisation som Maskrosbarn som en del av er CSR (Corporate Social Responsibility) strategi kan ni göra skillnad på riktigt!

500 000 barn i Sverige har en förälder som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Dessa barn löper stor risk att utveckla ett eget missbruk eller psykisk ohälsa och de är även överrepresenterade bland de elever som går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Vi på Maskrosbarn vet att med rätt stöd och kvalitativa insatser ges de här barnen möjlighet att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid. Läs mer om oss och vårt arbete här.

Social hållbarhet, corporate social responsibility (CSR)

Att samarbeta med Maskrosbarn är en möjlighet att skapa värde för både ert företag och för barnen som Maskrosbarn stöttar. Det är en investering i social hållbarhet och ett trovärdigt sätt att visa samhällsengagemang – något som uppskattas högt av både kunder, medarbetare och samhället.

Ett samarbete med oss bidrar till

 • stärkt varumärket
 • skapa intern stolthet
 • positiv uppmärksamhet
 • locka och behålla den bästa personalen

Agenda 2030

Många organisationer och företag har valt att arbeta med Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål. Ett samarbete med Maskrosbarn innebär att ni arbetar med följande mål:
3 – God hälsa och välbefinnande
4 – God utbildning för alla
10 – Minskad ojämlikhet
16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Såhär kan ni engagera er /Stötta vårt arbete

 • Bli företagspartner

  Genom att bli företagspartner visar ni ert långsiktiga engagemang för att hjälpa barn med svåra hemförhållanden och stärka deras rättigheter i samhället. Att vara företagspartner innebär att ni stöttar oss finansiellt under minst ett år på en nivå som passar ert företag och era målsättningar.

 • Bli företagsvän

  Att bli företagsvän är ett snabbt och enkelt sätt att bidra till att barn med svåra hemförhållanden får hjälp och stöd för sin situation här och nu. I paketen ingår digitalt kommunikationsmaterial som ni kan använda i era egna kanaler för att sprida ert engagemang.

 • Ge en gåva

  Genom att ge en valfri summa i gåva till Maskrosbarn är ni med i kampen för alla barns rätt till sin barndom.

Tänk att komma hem och någon frågar hur ens dag varit och hur man mår.

/ Ungdom 15 år

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Visa fler

Tryggt givande

Maskrosbarn är medlem i Giva Sverige som är en branschorganisation för tryggt givande. Vi tillämpar dess etiska kvalitetskod för insamling av medel från allmänheten. Vi innehar ett 90-konto och följer därmed Svensk insamlingkontrolls regler.

Läs mer:
Hit går pengarna
Verksamhetsberättelse, Effektrapport, Finansierings- och insamlingspolicy m.m hittar du här.