HAR DU DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS

Material och verktyg för dig som jobbar med utsatta barn

Vi tar löpande fram material och verktyg som hjälper dig som möter barn med svåra hemförhållanden i ditt jobb. Allt material är framtaget tillsammans med de barn vi dagligen möter.

Stödmaterial för dig som träffar barn

Allt arbete vi gör på Maskrosbarn utgår från vad barnen vi möter önskar och utrycker. Det är ju trots allt de som vet bäst vilken stöd och hjälp de önskar få! Här hittar du appen Hur är det?, lärarmaterialet i utbildningen Skolkurage och vår Barnrättsbox som hjälper dig som jobbar på socialtjänsten.

Vi hoppas du får mycket nytta av dessa när du möter barn i ditt jobb!

Barnrättsboxen

Barnrättsboxen innehåller verktyg som underlättar för socialsekreterare att göra barn delaktiga i sin kontakt med socialtjänsten. Här kan du ladda ner stödmaterialet och ta del av vårt webbinarium.

Läs mer

Appen Hur är det?

Verktyget är framtagen i samarbete med socialsekreterare och barn. Den hjälper barn att reflektera kring, sätta ord på och uttrycka sina egna behov i möte med socialtjänsten.

Ladda ner gratis

Biståndsbedömda insatser

Alla våra stöd är utvecklade tillsammans med ungdomar utifrån vad de beskriver att de behöver. Här hittar du våra insatser som beviljas genom bistånd av socialtjänsten.

Läs mer om biståndsbedömda insatser

Ungdomars egna ord om socialtjänsten – digital utbildning

Hör ungdomar berätta om sina upplevelser av socialtjänsten och få deras tankar kring hur små förändringar kan göra stor skillnad. Utbildningen är kostnadsfri!

Beställ utbildningen här

Skolkurage- lärarmaterial

Lärarmaterialet i Skolkurage togs fram med syfte att stötta skolpersonal att upptäcka de elever som lever med svåra hemförhållanden. Läs rapporten materialet bygger på och ladda ner materialet gratis.

Ladda ner materialet här

Extravuxen- en flexibel insats

Extravuxen är lik en kombinerad kontaktfamilj och kontaktperson och är framtagen för att fylla glappet mellan öppna insatser och placering. Vi hjälper kommuner att kostnadsfritt implementera insatsen!

Läs mer om Extravuxen

Ladda ner vår affisch

Ladda ner affischen, skriv ut och häng upp den där många barn och ungdomar ser den. Eller hör av dig till natalia@maskrosbarn.org så skickar vi affischer till dig!

Ladda ner gratis