JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Nyhet: Utbildningsfilm om placerade barns delaktighet

Hur kan vi öka delaktigheten i mötet mellan placerade barn och socialtjänsten? Tillsammans med placerade ungdomar i vår verksamhet har vi tagit fram en utbildningsfilm med ungdomarnas råd och tips för hur de kan göras mer delaktiga i sin placering.


En utbildning i tre delar

Filmen och utbildningsmaterialet baserar sig på tankar och ideér som ungdomar i vår stödverksamhet tagit fram tillsammans med socialsekreterare under en workshop. Filmen består av tre kapitel.

Kapitel 1:
Dokumentationen
– Bristande information och delaktighet

Kapitel 2:
Hembesöket
– Bristen på enskilda samtal

Kapitel 3:
SMS:et
– Vikten av relationsbyggande och att lyfta det positiva

Till varje kapitel följer ett utbildningsmaterial som består av ungdomarnas tips samt diskussionsfrågor.

Bakgrund

En placering är en omtumlande process för de allra flesta ungdomar. De rycks upp från en tillvaro och flyttas till en annan, samtidigt som de ofta upplever att de själva har väldigt lite att säga till om. För många ungdomar förknippas processen med osäkerhet och oro inför framtiden och det är vanligt att ungdomarna känner sig maktlösa i processen. Du som jobbar som barnsekreterare spelar en oerhört viktig roll för att få ungdomen att känna sig trygg under placeringen.

Under 2023-2024 har placerade ungdomar som går i stöd hos oss fått formulera och samla sina åsikter, erfarenheter och förslag som de fått framföra till både politiker och professionella som arbetar inom socialtjänsten. Ungdomarna har bl.a. deltagit på mässor och konferenser, anordnat en diskussionskväll för lokalpolitiker i Göteborg och träffat socialtjänstministern för att lyfta sina erfarenheter av att vara placerad.

Filmen är framtagen med stöd från MUCF.

Vi hoppas att materialet ska vara värdefullt för din verksamhet!

 

Föreläsningar och utbildningar

Vi erbjuder föreläsningar som ger kunskap, fördjupad förståelse och konkreta verktyg som kan hjälpa dig i arbetet med barn vars förälder har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Läs mer om våra olika föreläsningar och utbildningar under respektive kategori.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Beställ kostnadsfritt här!