JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Övriga vuxna

Vi föreläser både för enskilda personalgrupper och för hela avdelningar – boka oss gärna till er temadag! Våra föreläsningar och utbildningar för vuxna kan kombineras och anpassas för att passa just er verksamhet.

Kontakta anna@maskrosbarn.org för mer information.

Se alla våra föreläsningar och utbildningar här.

 • Övriga vuxna

  Att växa upp som maskrosbarn

  Ta del av föreläsarens egna historia om att vara barn till en förälder som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt.
  Läs vidare här
 • Övriga vuxna

  Vad ungdomar vill ha för stöd av vuxna

  Boka denna föreläsning om vad ungdomar vill ha för stöd av vuxna i samhället. Vi skräddarsyr föreläsningen så att den passar just er verksamhet.
  Läs vidare här
 • Övriga vuxna

  Barn som utsätts för våld inom familjen

  Föreläsningen bygger på ungas egna berättelser, tankar och känslor kring att bli utsatt för olika typer av våld av den som ska stå en närmast - ens förälder. Vad ger det för konsekvenser, vilken typ av stöd önskar ungdomarna och hur upplever de bemötandet av vuxna professionella? Vi problematiserar dagens stödinsatser och inspirerar till förändringsmöjligheter i arbetet. Övriga föreläsningar och utbildningar Socialtjänst Hälso- och sjukvård Skola Studerande Familje-och jourhem Övriga vuxna
  Läs vidare här
 • Övriga vuxna

  Öka ungdomars delaktighet

  Kunskap direkt från målgruppen Välkommen till en inspirerande utbildning som fokuserar på att ge kunskap direkt från målgruppen om hur ungas delaktighet kan implementeras och utvecklas inom just er verksamhet. Ni får ta del av konkreta tips och idéer direkt från unga om hur du kan arbeta med delaktighet och medskapande. Ni får också ta del av varför ni ska arbeta med delaktighet, vad resultatet av detta blir samt ungdomars tankar om varför det är så viktigt för dem. Utöver detta kommer det även finnas tid för diskussioner och reflektioner. De övningar vi gör fokuserar bland annat på teori kring barns delaktighet kopplat till barns rättigheter/lagstiftning, men också på deltagarnas egna tankar om barns delaktighet, organisatoriska möjligheter/hinder, värderingsövningar, idégenerering och mycket mer.
  Läs vidare här
 • Övriga vuxna

  Ungdomars röster om barnkonventionen

  Att barnkonventionen blivit lag innebär en enorm utmaning i det praktiska arbetet med barn och unga. Vad kommer krävas för att barnkonventionen ska få ett faktiskt genomslag och göra skillnad för barn på riktigt? Teoretisk kunskap om barnkonventionen och vad lagen innebär är en förutsättning, men utan att involvera och lyssna till de som faktiskt berörs - barnen - riskerar vi att hamna fel när vi omsätter kunskapen i praktiken. Genom ungdomarnas egna röster, kunskap och tankar lyfter vi i denna föreläsning barnets perspektiv på rättighetsbaserat arbete i processer på bland annat socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Vi får veta mer om hur barnen själva vill att vuxna professionella ska tillgodose deras rättigheter och leva upp till barnkonventionen. Övriga föreläsningar och utbildningar Hälso- och sjukvård
  Läs vidare här

Frågor? Kontakta mig!

Visa fler