JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Föreläsningar och utbildningar

Önskar ni att bredda er kompetens om barns egna upplevelser om att växa upp med en förälder som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld?

Vi för barnens talan

På barns uppdrag har vi sedan 2005 föreläst om hur det är att växa upp som maskrosbarn och vad unga själva säger att de önskar för stöd av vuxna. Alla våra föreläsningar utgår från barnens röster samt relevant forskning för att belysa brister i dagens samhälle samt inspirera till förändring.

Maskrosbarns föreläsning var otroligt bra, givande och ögonöppnande. Era föreläsare ger så mycket inspiration och förståelse på flera olika plan. En förståelse som fler behöver få ta del av.

/Socialsekreterare

Visste du att?

 • 17000

  barn och vuxna tog del av våra utbildningar och föreläsningar under 2023.

 • 500000

  barn i Sverige har en förälder som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld.

Frågor & Svar

 • Varför ska jag boka en föreläsning hos Maskrosbarn?

  Varje år föreläser vi för tusentals vuxna och ungdomar där vi ökar förståelsen för barn i vår målgrupp. Vi vill bryta stigmat och börja prata om barns utsatthet så att fler barn kan få den hjälp och stöd de behöver. Vi vuxengissar inte, utan alla våra föreläsningar grundar sig i barns egna röster om sin situation och vad de önskar av vuxna i samhället. Genom våra föreläsningar får ni kunskap, fördjupad förståelse och konkreta tips och verktyg som hjälper er i arbetet med barn.

 • Vem kan boka en föreläsning?

  Vem som helst kan boka en föreläsning! Vi föreläser både för ungdomar och vuxna. Våra mest återkommande kunder är professionella som möter barn i sina yrken inom t.ex. skolan, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

 • Hur många deltagare kan man vara på era föreläsningar?

  Vi håller föreläsningar både för enskilda arbetsgrupper som för större grupper och anpassar materialet efter antal deltagare.

 • Går det att boka föreläsningar i hela Sverige?

  Ja, vi föreläser i hela Sverige.

 • Håller ni digitala föreläsningar?

  Vi håller både fysiska och digitala föreläsningar. Vi har god vana att föreläsa digitalt då vi under pandemin ställde om och höll alla föreläsningar digitalt under ett tag. En del av våra utbildningar lämpar sig dock bäst att genomföras på plats, då de innehåller övningar som får bäst effekt när de genomförs tillsammans.

 • Vad kostar föreläsningarna och utbildningarna?

  Kostnaden varierar beroende på föreläsning, längd och antalet deltagare. Hör av dig så återkommer vi med ett prisförslag!

Har du frågor eller vill veta mer?

Hör gärna av dig!
Visa fler