HAR DU DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS

Föreläsningar och utbildningar

Vi erbjuder föreläsningar som ger kunskap, fördjupad förståelse och konkreta verktyg som kan hjälpa dig i arbetet med barn vars förälder har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Läs mer om våra olika föreläsningar och utbildningar under respektive kategori.

Vi för barnens talan

Maskrosbarn föreläser årligen för tusentals vuxna och ungdomar för att öka förståelsen för hur barnen i vår målgrupp har det. Vi föreläser runtom i Sverige och anpassar föreläsningarna och utbildningarna efter era önskemål.

Bredda er kompetens inom området genom att boka in oss som föreläsare!

Socialtjänst

Jobbar du på socialtjänsten och vill öka kunskapen kring vår målgrupp i din arbetsgrupp eller för hela IFO? Våra föreläsningar och workshops passar er som arbetar inom socialtjänstens alla enheter.

Läs mer och boka oss

Skola

Jobbar du inom elevhälsan, som lärare eller rektor och vill höja kompetensen bland dina kolleger eller sprida kunskap om målgruppen hos dina högstadie- eller gymnasieelever?

Läs mer och boka oss

Hälso- och sjukvård

Arbetar du inom hälso- och sjukvården och vill få kunskap om hur barnen själva vill att professionella ska arbeta för att stödja de på bästa sätt?

Läs mer och boka oss

Familje- och jourhem

Driver du ett familje- eller jourhemsföretag eller arbetar inom socialtjänsten med placeringar? Erbjud familje- och jourhemmen en chans att fördjupa förståelsen för placerade barn.

Läs mer och boka oss

Studerande

Vill du erbjuda blivande socionomer, lärare/pedagoger, poliser, vårdpersonal etc fördjupad kunskap om vår målgrupp? Bredda utbildningen – boka in oss som föreläsare!

Läs mer och boka oss

Övriga professioner och allmänheten

Vill du öka förståelsen för vår målgrupp inom kommunen eller andra verksamheter och företag? Kunskap om vår målgrupp är relevant och viktig för alla vuxna att ta del av!

Läs mer och boka oss

Frågor & Svar

Har du frågor eller vill veta mer?

Hör gärna av dig!
Anna Fannoun

Föreläsningssamordnare
076-721 02 60
anna@maskrosbarn.org

Visa fler