JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Socialtjänst

Våra föreläsningar och utbildningar passar er som arbetar inom socialtjänstens alla enheter. Vi föreläser dels för enskilda personalgrupper men också för hela IFO – boka oss gärna till er temadag!

Vi kombinerar och anpassar föreläsningar och workshops så att de passar just er.

För mer information, kontakta anna@maskrosbarn.org.

Se alla våra föreläsningar och utbildningar här.

 • Socialtjänst

  Öka ungdomars delaktighet inom socialtjänsten

  Hur kan vi göra ungdomar mer delaktiga? Under en interaktiv halvdag får deltagarna ta del av konkreta tips och idéer direkt från ungdomar om hur ni kan arbeta med medskapande och delaktighet. Ni får kunskap om varför ni ska medskapa, vad resultatet av detta kan bli och ni får även med er konkreta verktyg som tagits fram tillsammans med både unga och socialsekreterare som direkt kan börja användas i ert arbete. Ni kommer också få ta del av ungdomarnas tankar kring att få vara med och påverka och på vilket sätt verktygen hade hjälpt dem. Utöver detta kommer det att finnas tid för övningar samt diskussion och reflektion kring hur vi kan göra annorlunda för att barn och unga ska känna sig mer delaktiga i processer på socialtjänsten.
  Läs vidare här
 • Socialtjänst

  Socialtjänsten genom ungdomars ögon

  Ta del av barns egna tankar och idéer Föreläsningens första del fokuserar på ungdomars erfarenheter av att möta socialtjänsten. Ni får ta del av deras egna tankar och konkreta idéer på hur socialtjänsten kan möta deras behov och tillgodose deras rättigheter ännu bättre. Föreläsningens andra del går djupare in på ungdomars upplevelser, tankar och känslor kring insatser från socialtjänsten. Vi berättar vad de upplever har fungerat bra och hur förändringar kan göras för att öka kvalitén på den sociala barn- och ungdomsvården. Föreläsningen innehåller ungas egna berättelser, citat och filmer. Vi ger konkreta tips, checklistor och verktyg på hur ni kan arbeta utifrån ungdomarnas behov och rättigheter. Övriga föreläsningar och utbildningar Socialtjänst Hälso- och sjukvård Skola Studerande Familje-och jourhem Övriga vuxna  
  Läs vidare här
 • Socialtjänst

  Barn som utsätts för våld inom familjen

  Föreläsningen bygger på ungas egna berättelser, tankar och känslor kring att bli utsatt för olika typer av våld av den som ska stå en närmast - ens förälder. Vad ger det för konsekvenser, vilken typ av stöd önskar ungdomarna och hur upplever de bemötandet av vuxna professionella? Vi problematiserar dagens stödinsatser och inspirerar till förändringsmöjligheter i arbetet. Övriga föreläsningar och utbildningar Socialtjänst Hälso- och sjukvård Skola Studerande Familje-och jourhem Övriga vuxna
  Läs vidare här
 • Socialtjänst

  Ungdomars egna ord om socialtjänsten - inspelad utbildning

  Hör ungdomar berätta om sina upplevelser av socialtjänsten i och få deras tankar kring hur små förändringar kan göra stor skillnad.
  Läs vidare här

Frågor? Kontakta mig!

Visa fler