JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Digital utbildning - Ungdomars egna ord om socialtjänsten

Hör ungdomar berätta om sina upplevelser av socialtjänsten och få deras tankar kring hur små förändringar kan göra stor skillnad.

Kostnadsfri inspelad utbildning i tre delar


På Maskrosbarn har vi mött hundratals ungdomar som på grund av sina föräldrars problem har kontakt med socialtjänsten.


Vi har tillsammans med ungdomar tagit fram den inspelade utbildningen Ungdomars egna ord om socialtjänsten. Utbildningen består av 3 x 10 min filmer, där ungdomarna själva berättar om sina erfarenheter av att ha kontakt med socialtjänsten. De berättar om hur de önskar få information, hur de vill göras delaktiga i beslut som gäller deras liv och om den fysiska miljön på socialtjänsten. Ungdomarna kommer med tips på förändringar som kan underlätta barn och ungas kontakt med socialtjänsten. 


Utbildningens innehåll

Del 1 – Förutfattade meningar om socialtjänsten

Ungdomarna beskriver den bild de hade av socialtjänsten innan de kom i kontakt med den. De delar sina tankar om hur socialtjänsten skulle kunna bli bättre på att nå barn och unga för att informera om verksamheten.

Del 2 – Mötet med socialtjänsten

I den här filmen berättar ungdomarna om hur de upplevde sin kontakt med socialtjänsten. De kommer även med tips på hur socialtjänsten kan göra för att barn och unga ska känna sig mer delaktiga i beslut som rör dem.

Del 3 – Erfarenheter av placering

I den sista delen berättar ungdomarna om sina erfarenheter av placering. De delar med sig av hur de upplevt processen och vad socialtjänsten kan göra för att stötta under den livsomställning som en placering innebär.

Till varje film medföljer reflektionsfrågor som kan användas för att få igång en diskussion.

Beställ utbildningen

Beställ den kostnadsfria utbildningen till ditt arbetslag/arbetsplats.

När du gjort din beställning får du en länk till utbildningsfilmerna via e-post och kan skicka vidare den till kollegerna på din arbetsplats. Då utbildningen består av förinspelade filmer, kan alla ta del av dem på den tid som passar bäst!

Boka gärna även in ett möte med dina kollegor eller se filmerna tillsammans så att ni kan reflektera kring ungdomarnas tankar efteråt.

Frågor? Hör gärna av dig!

Visa fler
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Jag vill beställa kostnadsfritt!

Namn

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår integritetspolicy