JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Familje- och jourhem

Utbildningen riktar sig till familje- och jourhem som vill få bättre förståelse för den situation som placerade ungdomar befinner sig i. Vi ger konkreta tips och råd, från ungdomarna själva.

Utbildningen anpassar efter era önskemål. Vid frågor, kontakta anna@maskrosbarn.org

Se alla våra föreläsningar och utbildningar här.

  • Familje- och jourhem

    Ungdomars upplevelser av placering

    Ungdomars upplevelser av placering Öka chansen till långsiktiga placeringar genom att erbjuda kompetenshöjning till de familje- och jourhem ni anlitar. Utbildningen är utvecklad utifrån insikterna i Maskrosbarns rapport "Jag är bara en påse med pengar" (2016), en  rapport som lyfter ungdomars upplevelse av insatser från socialtjänsten. Utbildningen utgår ifrån ungdomars egna erfarenheter och tankar om att vara placerad i ett familje- eller jourhem och hur de har upplevt insatsen. Då familjehemsplacerade barn har stora överrisker för ohälsa, suicid, lägre utbildningsgrad och långvarigt utanförskap, vill vi med denna utbildning ge familje- och jourhem de bästa verktygen för att kunna stötta barnen under den livsomställning som en placering innebär. Några områden som berörs är: förståelse för målgruppen bemötande första tiden i en placering vilket typ av stöd ungdomarna önskar kontakten med socialtjänsten. Utbildningen innehåller interaktiva övningar, diskussioner och konkreta tips och verktyg från ung­domar med erfarenhet av placering. Övriga föreläsningar och utbildningar Socialtjänst Hälso- och sjukvård Skola Studerande Familje-och jourhem Övriga vuxna
    Läs vidare här