JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Skola

Hur pratar man egentligen med barn som har det svårt hemma?

Vår rapport “Fråga hur vi mår, inte hur det går” (2019) visade att 59% av lärarna upplever svårigheter i att prata med sina elever om deras hemsituation och hur de mår. Utifrån det har vi tillsammans med lärare och elever tagit fram en utbildning för skolpersonal och en elevföreläsning.

I våra utbildningar för skolpersonal ger vi er verktyg för att upptäcka unga som far illa, öka psykiskt välmående och ge dem förutsättningar att klara betygskriterierna. Elevföreläsningen hålls av ett vuxet maskrosbarn som delar med sig av sin egen upplevelse av att växa upp i en svår hemsituation.

Kontakta anna@maskrosbarn.org om du vill ha hjälp att skräddarsy en föreläsning eller utbildning.

Se alla våra föreläsningar och utbildningar här.

Frågor & Svar

 • Varför ska jag boka en föreläsning med Maskrosbarn?

  Varje år föreläser vi för tusentals vuxna och ungdomar där vi ökar förståelsen för barn i vår målgrupp. Vi vill bryta stigmat och börja prata om barns utsatthet så att fler barn kan få den hjälp och stöd de behöver. Vi vuxengissar inte, utan alla våra föreläsningar grundar sig i barns egna röster om sin situation och vad de önskar av vuxna i samhället. Genom att ta del av någon av våra föreläsningar får du kunskap, fördjupad förståelse och konkreta tips och verktyg som hjälper dig i arbetet med barn.

 • Vem kan boka en föreläsning?

  Vem som helst kan boka en föreläsning! Vi föreläser både för ungdomar och vuxna. Våra mest återkommande kunder är professionella som möter barn i sina yrken inom t.ex. skolan, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

 • Hur många deltagare kan man vara på era föreläsningar?

  Vi håller föreläsningar både för enskilda arbetsgrupper som för större grupper och anpassar materialet efter antal deltagare.

 • Går det att boka föreläsningar i hela Sverige?

  Ja, vi föreläser i hela Sverige.

 • Håller ni digitala föreläsningar?

  Vi håller både fysiska och digitala föreläsningar. Vi har god vana att föreläsa digitalt då vi under pandemin ställde om och höll alla föreläsningar digitalt under ett tag. En del av våra utbildningar lämpar sig dock bäst att genomföras på plats, då de innehåller övningar som får bäst effekt när de genomförs tillsammans

 • Vad kostar föreläsningarna och utbildningarna?

  Kostnaden varierar beroende på föreläsning, längd och antalet deltagare. Hör av dig så återkommer vi med ett prisförslag!

Frågor? Kontakta mig!