JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Biståndsbedömda insatser

Maskrosbarn arbetar med direktstöd till unga mellan 13-19 år vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter barnen för våld. Alla våra stöd är utvecklade tillsammans med ungdomar utifrån vad de beskriver att de behöver. 

Våra biståndsbedömda insatser

Coachprogrammet

Genom coachprogrogrammet får ungdomar ett kontinuerligt och individanpassat stöd från en trygg person, som själv vuxit upp med en förälder som är sjuk eller missbrukar. Ungdomen som beviljas insatsen matchas ihop med en en vuxen som de träffar en gång i veckan under 1-3 års tid. Under träffarna varvas samtal med olika aktiviteter. Samtalen utgår ifrån vårt metodmaterial som följer olika teman som är relevanta för ungdomens situation och består bland annat av övningar kring hantering av känslor, självkänsla, framtid och kunskap om missbruk och psykisk ohälsa.

Coachprogrammet finns i Stockholm och Malmö och har korta väntetider.

Läs mer om coachprogrammet här.

För mer information, kontakta aleksandra@maskrosbarn.org

Coach vid placering

Coach vid placering riktar sig till barn som är placerade i jour-/familjehem, stödboenden, HVB-hem eller Sis ungdomshem. Coachen är utbildad inom socialt arbete och materialet är anpassat till den känslomässiga processen kring att vara placerad. I Coach vid placering finns en stor flexibilitet att träffas och höras utöver de bestämda träffarna, utifrån ungdomens behov.

Det går att bevilja coach till placerade barn i Stockholm, Malmö och Göteborg.

För mer information, kontakta aleksandra@maskrosbarn.org.

Helgläger

Helgläger syftar till att ge ungdomen ett andrum, en paus hemifrån och möjligheten att få möta andra som har det på liknande sätt. På helgläger varvas typiska kolloaktiviteter såsom bad och utflykter med utmanande aktiviteter såsom klättring och ridning. Ungdomen deltar också i stödgrupp samt strukturerade enskilda samtal med personal. Ungdomarna får även lära sig om olika ämnen som är relevanta för deras situation såsom missbruk, relationer och självkänsla.

Vi erbjuder helgläger i Göteborg för barn placerade i familjehem.

För mer information, kontakta carolina@maskrosbarn.org.

Jag som socialsekreterare har vid uppföljningarna av insatsen sett den positiva förändring som ungdomarna med stöd av sin coach genomgår. De berättar att de känner sig gladare och att det är skönt att ha någon utomstående som finns där och lyssnar på just dem, någon som förstår och har befunnit sig i en liknande situation själv. Kombinationen av roliga aktiviteter och allvarsamma samtal gör coachprogrammet till en insats som både familjerna och jag som socialsekreterare värdesätter och som ger goda resultat.

Ideella stöd

Flertalet av stöden vi erbjuder är gratis och kräver ingen ansökan via socialtjänsten.
Läs mer om våra ideella stödprogram här.