JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Biståndsbedömda insatser

Maskrosbarn arbetar med direktstöd till unga mellan 13-19 år vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter barnen för våld. Alla våra stöd är utvecklade tillsammans med ungdomar utifrån vad de beskriver att de behöver. Förutom våra biståndsbedömda stödinsatser Coachprogrammet och Helgläger har vi flertalet kostnadsfria stöd för ungdomar.

Coachprogrammet

Genom coachprogrammet får ungdomar ett kontinuerligt och individanpassat stöd från en trygg person, som själv vuxit upp med en förälder som är sjuk eller missbrukar. Ungdomen som beviljas insatsen matchas ihop med en en vuxen som de träffar en gång i veckan under 1-3 års tid. Under träffarna varvas samtal med olika aktiviteter.  

Coachprogrammet finns även för barn som är placerade i jour-/familjehem, stödboenden, HVB-hem eller Sis ungdomshem.

Våra coachprogram finns i Stockholm,Göteborg och Malmö och har korta väntetider.

Läs mer

Helgläger

Helgläger syftar till att ge placerade ungdomar i Göteborg ett andrum, en paus hemifrån och möjligheten att få möta andra som har det på liknande sätt. På helgläger varvas typiska kolloaktiviteter såsom bad och utflykter med utmanande aktiviteter såsom klättring och ridning. Ungdomen deltar också i stödgrupp samt strukturerade enskilda samtal med personal. Ungdomarna får även lära sig om olika ämnen som är relevanta för deras situation såsom missbruk, relationer och självkänsla.

För mer information, kontakta johanna@maskrosbarn.org.

Kontakta oss

Jag som socialsekreterare har vid uppföljningarna av insatsen sett den positiva förändring som ungdomarna med stöd av sin coach genomgår. De berättar att de känner sig gladare och att det är skönt att ha någon utomstående som finns där och lyssnar på just dem, någon som förstår och har befunnit sig i en liknande situation själv. Kombinationen av roliga aktiviteter och allvarsamma samtal gör coachprogrammet till en insats som både familjerna och jag som socialsekreterare värdesätter och som ger goda resultat.