JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Extravuxen

Extravuxen är en biståndsbedömd insats som syftar till att ge ungdomar ett flexibelt och individanpassat stöd.

Insatsen Extravuxen är en kompensatorisk insats för de ungdomar vars behov inte kan tillgodoses av nuvarande öppenvårdsinsatser men som inte uppfyller kraven för en placering. Extravuxen är en ny form av kontaktinsats där fokus ligger på att kompensera ungdom för det ungdomen inte kan få tillgodosett i sin nuvarande livssituation.

Borås Stad, Lidköpings-, Lindesbergs-, Vetlanda-, Marks-, Bergs- och Sigtuna kommun har redan implementerat insatsen, medan  Arboga- och Eksjö kommun är i full gång med att påbörja implementationen.

Erbjudande för kommuner – kostnadsfri implementering

Under 2024 kommer vi att erbjuda ett antal kommuner att kostnadsfritt arbeta med oss för att implementera Extravuxen. Som kommun får ni implementeringsstöd under ett års tid, samt får ta del av alla de delar insatsen Extravuxen innefattar. Kontakta linn@maskrosbarn.org för mer information.

Vill du själv bli Extravuxen? Läs mer här.

Vill du veta mer?

Kontaka mig!

Extravuxen har utsetts till Årets Initiativ 2022

Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.

Juryns motivering
Pristagaren av Årets initiativ 2022 är ett utmärkt exempel på den innovations- och förändringskraft som ryms i civilsamhället. Föreningen Maskrosbarn har genom stödet ”Extravuxen” på ett uppfinningsrikt och lösningsfokuserat sätt utvecklat en modell som stärker skyddsnätet för unga i Sverige. I en tid där vi ser en tilltagande social utsatthet, risk för ökad barnfattigdom och svåra utmaningar i välfärden är det viktigare än någonsin att stärka och utveckla samhällets verktygslåda. Extravuxen gör detta genom att erbjuda unga i svåra livssituationer ett särskilt stöd och en trygg vuxen i deras sociala nätverk. Detta sker via en framgångsrik samverkansmodell med kommunernas socialtjänst, där insatsen erbjuds som en integrerad tjänst i det offentliga välfärdssystemet. Stödet riktar sig till de vars behov inte kan tillgodoses av nuvarande öppenvårdsinstanser men som inte heller uppfyller kraven för en placering. Genom att involvera unga i utformningen av stödet har en mycket stark grund lagts för ett långsiktigt arbete som kan förbättra ungas livssituation.

Läs mer här

Lyssna på seminarium om Extravuxen

Lyssna gärna på vårt seminarium som spelades in 6 april. Under seminariet berättar vi mer om insatsen, samt får höra två av de kommuner som implementerat den ge sina reflektioner kring både insatsen och implementeringen. Vi får även ta del av den utvärdering FoU Nordväst gjort om implementeringsprocessen i Borås Stad och Lidköping kommun under 2022.

Om bakgrunden till Extravuxen

I Maskrosbarns rapport ”Jag är bara en påse med pengar” (2016) framkom det att ungdomar har uppskattat insatsen kontaktfamilj, men att insatsen sällan beviljats till ungdomar. De ungdomar som hade en kontaktfamilj upplevde insatsen som styrd; att vårdnadshavare och kontaktfamilj bestämde över datum och att vårdnadshavares behov av avlastning ofta vägde tyngre än ungdomens behov av att komma hemifrån. Ungdomarna önskade en större flexibilitet eftersom det t.ex. är svårt att avgöra i förväg vilka dagar som de har störst behov av att sova någon annanstans.

Extravuxen har utvecklats inom projektet Mellanrummet som drivs av Maskrosbarn med stöd av World Childhood Foundation och Vinnova. Vi har använt oss av metoden tjänstedesign vid utvecklandet av insatsen, vilket innebär att brukarens behov och erfarenheter står i centrum vid utvecklingen av en ny tjänst eller produkt.

Sedan maj 2018 har Maskrosbarn samarbetat med flera kommuner i syfte att implementera insatsen. Tillsammans med dessa kommuner har insatsen vidareutvecklats från idé till färdig insats samt en implementeringsprocess.