JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Bli Extravuxen

Har du möjlighet att ge en ungdom tid, stöd eller vid behov en trygg plats att sova på? Som Extravuxen har du möjlighet att bli ett ovärderligt stöd och en trygg punkt för en ungdom som har det tufft hemma.

Extravuxen – en viktig vuxen

Att vara Extravuxen innebär att du träffar en ungdom ca. 1-2 gånger i veckan. Tillsammans hittar ni på en rolig aktivitet, pratar eller bara umgås. Du kommer framför allt att vara ett emotionellt stöd för ungdomen. Maskrosbarn har tagit fram ett stödmaterial med färdiga övningar som ni, ifall ni känner för det, kan jobba utifrån. Ibland kan ungdomen ha ett behov av att sova borta en natt och kan då sova hos dig.

Läs en intervju med Jana som är Extravuxen.

Vad krävs för att bli Extravuxen?

För tillfället går det att bli Extravuxen i följande kommuner: Borås, Lindesberg, Lidköping, Marks, Vetlanda, Bergs och Sigtuna.

Det allra viktigaste är att du känner att du har ett engagemang och att du vill och kan bli ett viktigt stöd för en ungdom. För att bli Extravuxen krävs det att du har möjlighet att vara flexibel i din vardag då ungdomen kanske inte alltid vill ses exakt samma tider varje vecka. Det krävs även att du är trygg i dig själv och kan hantera att ha samtal om jobbiga ämnen. Du behöver även vid behov kunna erbjuda ungdomen en sovplats. Du får både utbildning och handledning från socialtjänsten, samt ett arvode för uppdraget.

Kontakta socialtjänsten i en av kommunerna Borås, Lindesberg, Lidköping, Marks, Vetlanda, Bergs eller Sigtuna för att höra om hur du ansöker för att bli Extravuxen. Har inte din kommun implementerat insatsen? Tipsa dem gärna om insatsen Extravuxen!

Vill du veta mer?

Kontakta mig!

Bli Extravuxen för en ungdom

Om bakgrunden till insatsen

Insatsen Extravuxen är till sin form lik en kombinerad kontaktfamilj och kontaktperson och är framtagen för att fylla glappet mellan öppna insatser och placering. Fokus ligger på en hög grad av flexibilitet och medbestämmande från ungdomen. Insatsen utvecklades då det i Maskrosbarns rapport ”Jag är bara en påse med pengar” (2016) framkom att de ungdomar som hade en kontaktfamilj upplevde insatsen som styrd; att vårdnadshavare och kontaktfamilj bestämde över datum och att vårdnadshavares behov av avlastning ofta vägde tyngre än ungdomens behov av att komma hemifrån. Maskrosbarn utvecklade insatsen med stöd av World Childhood Foundation och Vinnova, och den implementerades i den första kommunen 2019.