JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Rapport: Jag är bara en påse med pengar

En rapport av Maskrosbarn om 103 ungdomars upplevelser av insatser från socialtjänsten.

En rapport av Maskrosbarn om 103 ungdomars upplevelser av insatser från socialtjänsten. Rapporten publicerades 2016.

Mer än hälften av ungdomarna som vi möter på Maskrosbarn har kontakt med och insatser från socialtjänsten. Inom vårt stödarbete lyssnar vi på många ungdomars tankar och känslor kring deras erfarenheter och upplevelser kring deras insatser. Med denna studie ”Jag är bara en påse med pengar” ville vi fördjupa oss i ungdomarnas upplevelser av det faktiska stödet; insatserna som de har fått från socialtjänsten.

Du kan ladda ner rapporten här. 

Vill du beställa rapporten som inbunden bok, kontakta anna@maskrosbarn.org

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.