JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Utredning om barns klagorätt

Regeringen har i april 2022 gett en särskild utredare i uppdrag att utreda barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Utredning om barns klagorätt

Maskrosbarn välkomnar utredningen om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter. Vi är särskilt glada att utredningen innefattar frågan om funktionen barnrättsbyråer och oberoende barnombud. Detta är en av våra hjärtefrågor och något vi kämpat för sedan 2010, då vi på Maskrosbarn började erbjuda barn och unga möjlighet att få ett barnombud.

– Maskrosbarn har under 12 års tid jobbat intensivt för att barn och unga ska ges möjlighet att genom ett oberoende barnombud föra fram klagomål när deras rättigheter kränks.  Vi är otroligt glada över att regeringen äntligen hörsammat det vi, tillsammans med flera andra barnrättsorganisationer, jobbat för under så lång tid. Att regeringen nu tillsatt en utredning som ska utreda hur en klagomekanism för barn kan bli verklighet och även ta ställning kring om Sverige ska ratificera barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll är ett stort steg i rätt riktning. Vi kommer att fortsätta arbetet genom att lyfta in våra barns röster i utredningen, för utan deras perspektiv riskerar vi att återigen hamna fel, säger Sandra Patel Seropian, påverkanschef på Maskrosbarn.

Läs mer om utredningen på regeringen hemsida.

Uppdraget ska redovisas senast 28 augusti 2023.

Kontaktperson

Visa fler

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.