JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Maskrosbarn i Almedalen

Maskrosbarn fanns på plats på Barnrättstorget i Almedalen 27 juni – 1 juli.

Barns maktlöshet i kontakt med myndigheter

Att ha kontakt med och söka stöd från en myndighet kan vara svårt även för en vuxen. Inte sällan upplever man att systemet är svårnavigerat och att stödet inte är tillräckligt lättillgängligt. För barn kan det vara obegripligt svårt att vara i kontakt med myndigheter. Barn vars föräldrar har en bristande föräldraförmåga, har ofta ingen annan trygg vuxen som kan hjälpa dem i sina myndighetskontakter. Enligt Maskrosbarns erfarenhet kan denna maktobalans få allvarliga konsekvenser då det kan leda till att barnet inte vågar berätta om sin situation eller klaga på beslut.

Enligt barnen själva grundar sig deras känsla av maktlöshet ofta i bristande

  • bemötande och information från myndigheterna
  • kunskap om sina rättigheter och möjligheter att göra sin röst hörd
  • kunskap om möjligheter att klaga
  • stöd från en vuxen i sina myndighetskontakter.

För att minska barns maktlöshet i kontakt med myndigheter ser vi på Maskrosbarn att vi bland annat behöver:

  • Ge barn rätt till oberoende barnombud som kan agera stöd, värna barnets rättigheter, hjälpa att klaga på beslut samt säkerställa tillgång till barnvänliga klagomålsmekanismer.
  • Barnanpassa myndigheter i bl.a. arbetssätt och anpassad information.
  • Öka myndigheternas medvetenhet om maktobalansen. Ge professionella mer kunskap om vikten av relationsskapande och hur de i samtal med barnet kan skapa förutsättningar för delaktighet.
  • Ge socialtjänsten bättre förutsättningar och mer resurser att fullgöra sitt viktiga uppdrag.

Läs mer på Almedalveckans hemsida.

Läs mer om vårt påverkansarbete.

Vill du vet mer?

Kontakta oss!
Visa fler

Vår medverkan i Almedalen

Vilka är de viktigaste barnrättsfrågorna 2023? Invigningen av Barnrättstorget.

Barnkonventionen är lag i Sverige men ändå finns det barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Vad anser Barnrättstorgets deltagande organisationer behöver hända framöver för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda?

Tid och plats: Tisdag 27 juni kl. 15-16, Barnrättstorget (Hamnplan, H209).
Arrangör: Stiftelsen allmänna barnahuset
Vårt medverkande: Paneldeltagare

Barns maktlöshet i kontakt med myndigheter

Hur kan vi minska den maktlöshet som barn som lever i utsatthet upplever i sina kontakter med myndigheter? Panelsamtal med myndigheter där bl.a. Camilla Waltersson Grönwall, socialtjänstminister, Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande i socialutskottet, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision och Melinda Jacobs, Lilla hjärtat vänförening kommer att delta. Vi bjuder på frukost sponsrad av vår samarbetspartner Espresso House!

Tid och plats: Onsdag 28 juni, kl. 9.00-9.45, Barnrättstorget (Hamnplan, H209).
Arrangör: Maskrosbarn
Vårt medverkande: Moderator och arrangör

Barn som anhöriga – hur verkar vi för att deras rättigheter ska tillgodoses?

Barn har rättigheter som anhöriga. Sedan 2010 ska hälso- och sjukvårdens personal uppmärksamma barns behov av information, råd och stöd när de är anhöriga. Fortfarande är det få barn som får denna rättighet tillgodosedd. Vad behöver hända för att hälso- och sjukvården ska ta sitt ansvar?

Tid och plats: Fredag 30 juni, kl. 8.00-8.45, Barnrättstorget (Hamnplan, H209).
Arrangör: Stiftelsen allmänna barnahuset
Vårt medverkande: Paneldeltagare

#slutavuxengissa