JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Maskrosbarn i Almedalen

Vi finns på plats under Almedalsveckan 25-28 juni för att diskutera barns delaktighet, barns upplevelser av socialtjänsten och hur civilsamhället kan samverka med näringslivet.

 

Vill du boka in ett samtal med oss? Kontakta Linn Englund på linn@maskrosbarn.org.

Vår medverkan i Almedalen

Nya socialtjänstlagen – kommer barn och unga få bättre stöd?

En ny socialtjänstlag är efterlängtad både av dem som arbetar utifrån den och de som ska få skydd utifrån den. Behovet av en reform har aldrig varit större. Lagen förväntas träda i kraft sommaren 2025, men möter den de utmaningar som finns? Den 27 juni arrangerar vi ett panelsamtal tillsammans med Vision för att diskutera vad för möjligheter och begränsningar den nya lagen kan komma att ha i arbetet med unga.

Panelsamtalet kommer att lyfta ungdomarnas perspektiv på den nya lagen samt professionens tankar kring de begränsade resurser som finns för att kunna ge det stöd som individer har behov av. Vi har en representant från vårt ungdomsråd på plats som kommer ta upp ungdomarnas egna åsikter utifrån frågeställningen ”kommer den nya socialtjänstlagen öka barns möjlighet att få stöd?”.

Tid och plats: Torsdag 27 juni kl. 8.45-9.30, ”TCO-landet” (Strandgatan 19).
Arrangör: Maskrosbarn, Vision
Vårt medverkande: Arrangör och paneldeltagare

Läs mer i Almedalsveckans program.

 

Vem finansierar civilsamhället?

Civilsamhället bidrar till att möta samhällsutmaningarna och det finns också en förväntan på detta. Men istället för att fullt fokusera på sin verksamhet tvingas civilsamhället lägga stora delar av sin tid på att lösa sin finansiering vilket begränsar deras förmåga, potential och positiva påverkan. Civilsamhället behöver hållbara finansieringsmöjligheter för att möjliggöra hållbar verksamhet och positiv samhällseffekt. På vilket sätt uppnår vi detta bäst? Johanna Azar, verksamhetschef i Göteborg på Maskrosbarn, deltar i panelsamtalet för att diskutera civilsamhällets finansiering.

Tid och plats: Torsdag 27 juni kl. 17.30-18.15, Estradvagnen.
Arrangör: Nattvandring.nu
Vårt medverkande: Paneldeltagare

Läs mer i Almedalens program.

 

Vem tar hand om barnen när pappa röker på?

Barn drabbas hårt av vuxnas cannabisanvändning. Ändå handlar mycket av samhällsdebatten om den enskilde brukaren. Hur lyfter vi barnperspektivet i frågan och skapar den politik som behövs för att skydda barn? Junis anordnar tillsammans med Narkotikapolitiskt Center ett seminarie den 25 juni kring hur barn drabbas av vuxnas cannabisanvändning. Klara Gustavsson som är verksamhetsutvecklare hos oss kommer att delta för att lyfta hur det är för unga att växa upp i familjer där narkotikaberoende finns.

Tid och plats: Tisdag 25 juni, kl. 14.00-14.45, Barnrättstorget (Hamnplan, H209).
Arrangör: Junis, Narkotikapolitiskt Center
Vårt medverkande: Seminariedeltagare

Läs mer i Almedalsveckans program.

Läs mer om vårt påverkansarbete.

Vill du veta mer?

Kontakta mig!
Visa fler

Linn Englund om Almedalsveckan

Hur känns det inför Almedalsveckan?

Det känns otroligt kul! I år kommer vi inom vårt påverkansarbete ha ett extra stort fokus på socialtjänsten och barns rätt till stöd för sin egen skull, vilket är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. 

Har du varit i Almedalen tidigare? Och om ja, vad är det bästa med Almedalsveckan?

Ja, detta blir min femte gång i Almedalen. Det bästa med Almedalen är att så många människor samlas för att samtala, debattera och skapa nya kontakter. Det är en plattform både för viktiga samtal men också för ny kunskap och nya perspektiv. 

Vad vill du helst prata om? 

Det finns så mycket jag vill prata om men om jag ska prioritera så vill jag i år gärna prata om hur socialtjänsten kan uppfylla sitt viktiga uppdrag att skydda och ge stöd till barn i utsatthet, barns rätt till stöd för sin egen skull och hur vi möjliggör barns delaktighet både på individ och gruppnivå.

”Jag kände då och känner alltid en sån otrolig stolthet över att vi på Maskrosbarn inte bara är barnens röst utan också skapar en plattform för dem att föra fram sina åsikter direkt till beslutsfattare.”

Vad ser du mest fram emot under Almedalsveckan?

Jag ser mest av allt fram emot att tillsammans med vår ungdom medverka på det panelsamtal vi anordnar tillsammans med Vision. Det är ett viktigt ämne och jag vet att den ungdom som följer med har många värdefulla perspektiv att bidra med.

Berätta om ett minne från något tidigare år!

Ett starkt minne jag har var när jag var i Almedalen tillsammans med ungdom som då var 21 men som jag känt sen hon var 13 år och gick sitt allra första läger hos oss. Hon fick inleda och avsluta vårt panelsamtal och det var så starkt. Det kändes så fint och viktigt att ha fått följa henne under hennes tonårstid och att hon nu stod här och pratade om sina erfarenheter inför politiker och andra beslutsfattare. Jag kände då och känner alltid en sån otrolig stolthet över att vi på Maskrosbarn inte bara är barnens röst utan också skapar en plattform för dem att föra fram sina åsikter direkt till beslutsfattare. 

Vilken fråga önskar du var på agendan i år?

Jag önskar att socialtjänstens förutsättningar och framför allt hur vi skapar en socialtjänst för barn och unga får komma upp på agendan. Jag vill gärna se att det samtalas om socialtjänsten med en verklighetsförankring om vad de har för förutsättningar att utföra sitt uppdrag idag och vad som krävs för att förändra dessa. Det skulle gynna många grupper i samhället.