JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Barn som utsätts för våld inom familjen

Föreläsningen bygger på ungas egna berättelser, tankar och känslor kring att bli utsatt för olika typer av våld av den som ska stå en närmast – ens förälder. Vad ger det för konsekvenser, vilken typ av stöd önskar ungdomarna och hur upplever de bemötandet av vuxna professionella? Vi problematiserar dagens stödinsatser och inspirerar till förändringsmöjligheter i arbetet.


Övriga föreläsningar och utbildningar

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Skola

Studerande

Familje-och jourhem

Övriga vuxna


Kontakta mig gärna för bokning!

Visa fler

Vill du veta mer?

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Föreläsningar och utbildningar

Vi erbjuder föreläsningar som ger kunskap, fördjupad förståelse och konkreta verktyg som kan hjälpa dig i arbetet med barn vars förälder har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Läs mer om våra olika föreläsningar och utbildningar under respektive kategori.