JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Tack för att du är en viktig vuxen

Jobbar du som ledare inom en fritidsaktivitet eller annan verksamhet där du möter många barn?  Vi på Maskrosbarn vill tacka dig och dina kolleger för att ni är viktiga vuxna och finns där för så många barn och unga!

Vi har inom initiativet Barndom utan baksmälla tagit fram en kort film där vi berättar om vilka konsekvenser barn kan få av att växa upp i ett dysfunktionellt hem, samt ger tips på vad man som vuxen kan tänka på när man möter barn som kan behöva extra stöd.

Se gärna filmen tillsammans med dina kolleger och använd våra reflektionsfrågor för att efteråt diskutera på vilket sätt ni i er verksamhet kan uppmärksamma de barn ni möter som är i behov av extra omtanke.

Reflektionsfrågor

Använd gärna frågorna nedan för att reflektera kring föreläsningen, i grupp eller enskilt.

  • Har du någon gång varit orolig för ett barn som du misstänker har det jobbigt hemma?
  • Varför tror du att barn tycker att det är svårt att prata med en vuxen om hur de har det hemma?
  • Vad kan du som vuxen göra om du har ett barn i din närhet som du misstänker inte har det bra hemma?
  • Vad finns det för stöd för barn och unga att ta del av i din kommun eller digitalt som du kan tipsa barnen du möter om?
  • Varför tror du att det pratas så lite om barn som lever med föräldrar som inte mår bra?
  • Hur kan du som vuxen informera barn om deras rättigheter och vad barnkonventionen innebär för dem?
  • Hur tänker du kring orosanmälningar? Om du jobbar med barn, har din arbetsplats en rutin för att hantera orosanmälningar? Vet du vem som är ansvarig?