JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Utredning om stödinsatser till vårdnadshavare utan samtycke

Socialdepartementet har i maj 2022 gett en utredare i uppdrag att se över om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare.

Utredning om möjligheten att ge stödinsatser till vårdnadshavare utan samtycke

Maskrosbarn välkomnar utredningen som ska se över stöd till vårdnadshavare utan samtycke. I vårt remissvar på Socialstyrelsens utredning om öppna insatser till barn utan samtycke som lämnades in i december 2021 skrev vi:

”Vidare anser vi att en utredning skulle behöva tillsättas för att i stället se över möjligheten till en tvingande lagstiftning när det gäller öppna insatser till vårdnadshavare, likt de i Norge och Danmark. Barnen vi möter lyfter själva hur konstigt de tycker att det är att de ska behöva göra olika saker för att må bättre men att inte samma krav ställs på föräldrarna. De upplever att allt ansvar alltid läggs på dem. De önskar att deras föräldrar skulle tvingas ta emot stöd och hjälp då det även skulle hjälpa och avlasta barnen. Norges erfarenhet är att bara det faktum att möjligheten till detta finns, har effekt på vårdnadshavares samarbetsförmåga och vilja att ta emot stöd. För de barn vi möter skulle det vara oerhört betydelsefullt.”

Jag har gått igenom massor med kuratorer, massor av psykologer men mina föräldrar har inte gjort något alls. De behöver kuratorer, psykologer, medicin och utredning själva. Jag tycker att vill du behålla ditt barn hemma så måste du gå den här behandlingen eller utbildningen. Det behövs mer krav. /Ungdom

Läs mer om utredningen på regeringen hemsida.

Utredningen kommer pågå till slutet av år 2023.

Kontaktperson

Visa fler

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.