JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Projekt: Skolkurage

5-6 elever i varje klass har minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Målet med Skolkurage är att fler lärare ska få verktyg att upptäcka unga som far illa, öka psykiskt välmående bland dem och påverka betygen i positiv riktning.

Våren 2019 släppte vi en rapport där över 2 000 elever och skolpersonal svarat på frågor kring utsatta barns skolgång. Utifrån rapporten tog vi fram ett lärarmaterial tillsammans med lärare och elever i syfte att stötta lärare att upptäcka de elever som har det jobbigt hemma.

Resultatet visar bland annat att 72 procent av eleverna i rapporten uppger att deras hemsituation har påverkat deras skolarbete negativt och 58 procent av dem har aldrig berättat för en vuxen på skolan om hur de har det hemma. Samtidigt som 59 procent av lärarna upplever svårigheter att prata med sina elever om deras hemsituation och hur de mår.

Ladda ner rapporten ”Fråga hur vi mår, inte hur det går” » 

Lärarmaterial Skolkurage

Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som lever i utsatta hemsituationer. Det är ofta i skolan som barn kan bli identifierade och upptäckta av vuxna. Trots detta har lärare och annan skolpersonal mycket bristfällig kunskap och utbildning om barn i utsatta hemsituationer.

Utifrån rapporten i projektet ”Fråga mig hur vi mår, inte hur det går” tog vi fram ett lärarmaterial tillsammans med lärare och elever i syfte att stötta lärare att upptäcka de 5-6 elever som har det jobbigt hemma.

Ladda ner lärarmaterialet här » 

Som komplement till lärarmaterialet har vi tagit fram ett APT-underlag som kan användas i arbetsgrupper. Förhoppningsvis kan det lägga grunden till ett samtal om den här målgruppen på er arbetsplats, så att ni tillsammans kan reflektera kring hur ni kan göra för att de här ungdomarna ska få en bra skolgång.

Ladda ned APT-underlaget här » 

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.