ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

STÖTTA OSS

Skolkurage

5-6 elever i varje klass har minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. En fjärdedel av de barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Målet med Skolkurage är att fler lärare ska få verktyg att upptäcka unga som far illa och därmed öka psykiskt välmående bland dem och påverka betygen i positiv riktning.

 

Fråga hur vi mår, inte hur det går

Våren 2019 släppte vi en rapport där över 2 000 elever och skolpersonal svarat på frågor kring utsatta barns skolgång.

Resultatet visar bland annat att 72 procent av eleverna i rapporten uppger att deras hemsituation har påverkat deras skolarbete negativt och 58 procent av dem har aldrig berättat för en vuxen på skolan om hur de har det hemma. Samtidigt som 59 procent av lärarna upplever svårigheter att prata med sina elever om deras hemsituation och hur de mår.

Ladda ner rapporten ”Fråga hur vi mår, inte hur det går” här>>

Lärarmaterialet Skolkurage

Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som lever i utsatta hemsituationer. Det är ofta i skolan som barn kan bli identifierade och upptäckta av vuxna. Trots detta har lärare och annan skolpersonal mycket bristfällig kunskap och utbildning om barn i utsatta hemsituationer.

Utifrån rapporten i projektet ”Fråga mig hur vi mår, inte hur det går” tog vi fram ett lärarmaterial tillsammans med lärare och elever i syfte att stötta lärare att upptäcka de 5-6 elever som har det jobbigt hemma.

Ladda ner lärarmaterialet här>>

Vill du veta mer om Skolkurage?

Kontakta jenny@maskrosbarn.org om du vill skriva om projektet.

Kontakta helen@maskrosbarn.org om du vill veta mer om projektet eller boka en föreläsning.

Mer info om våra utbildningar och elevföreläsningar hittar du här >>