ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS
ungdomar-om-socialtjansten

Digital utbildning - Ungdomars egna ord om socialtjänsten

Hör ungdomar berätta om sina upplevelser av socialtjänsten och få deras tankar kring hur små förändringar kan göra stor skillnad.

Kostnadsfri digital utbildning i tre delar

På Maskrosbarn har vi mött hundratals ungdomar som på grund av sina föräldrars problem har kontakt med socialtjänsten.

Vi har tillsammans med ungdomar tagit fram den digitala utbildningen Ungdomars egna ord om socialtjänsten. Utbildningen består av 3 x 10 min filmer, där ungdomarna själva berättar om sina erfarenheter av att ha kontakt med socialtjänsten. De berättar om hur de önskar få information, hur de vill göras delaktiga i beslut som gäller deras liv och om den fysiska miljön på socialtjänsten. Ungdomarna kommer med tips på förändringar som kan underlätta barn och ungas kontakt med socialtjänsten. 

Utbildningens innehåll

Del 1 – Förutfattade meningar om socialtjänsten

Ungdomarna beskriver den bild de hade av socialtjänsten innan de kom i kontakt med den. De delar sina tankar om hur socialtjänsten skulle kunna bli bättre på att nå barn och unga för att informera om verksamheten.

Del 2 – Mötet med socialtjänsten

I den här filmen berättar ungdomarna om hur de upplevde sin kontakt med socialtjänsten. De kommer även med tips på hur socialtjänsten kan göra för att barn och unga ska känna sig mer delaktiga i beslut som rör dem.

Del 3 – Erfarenheter av placering

I den sista delen berättar ungdomarna om sina erfarenheter av placering. De delar med sig av hur de upplevt processen och vad socialtjänsten kan göra för att stötta under den livsomställning som en placering innebär.

Till varje film medföljer reflektionsfrågor som kan användas för att få igång en diskussion.

Beställ utbildningen

Beställ den kostnadsfria utbildningen till ditt arbetslag/arbetsplats.

Efter anmälan får du en länk till utbildningsfilmerna via e-post och kan skicka vidare den till kollegerna på din arbetsplats. Då utbildningen består av förinspelade filmer, kan alla ta del av dem på den tid som passar bäst!

Boka gärna även in ett möte med dina kollegor eller se filmerna tillsammans så att ni kan reflektera kring ungdomarnas tankar efteråt.

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Föreläsningar och utbildningar

Våra föreläsningar och workshops passar er som arbetar inom socialtjänstens alla enheter. Vi föreläser dels för enskilda personalgrupper men också för hela IFO – boka oss gärna till er temadag!

Ta del av alla föreläsningar

Gratis material och verktyg

Vi tar löpande fram material och verktyg som hjälper dig som möter barn med svåra hemförhållanden i ditt jobb. Allt material är framtaget tillsammans med de barn vi dagligen möter.

Se våra verktyg och material

Extravuxen - en unik insats

Extravuxen är lik en kombinerad kontaktfamilj och kontaktperson och är framtagen för att fylla glappet mellan öppna insatser och placering. Vi hjälper kommuner att kostnadsfritt implementera insatsen!

Lär dig mer om insatsen

Frågor? Hör gärna av dig!

Anna Fannoun

Föreläsningssamordnare
076-721 02 60
anna@maskrosbarn.org

Visa fler