HAR DU DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS

Ungdomars egna ord om socialtjänsten

Vi är glada över att du är intresserad av att lyssna på ungdomars erfarenheter av socialtjänsten och höra deras tankar kring hur små förändringar kan göra stor skillnad.

Ungdomars egna ord om socialtjänsten

Utbildningen är uppdelade i tre korta filmer. Använd gärna våra reflektionsfrågor för att få igång en diskussion med dina kolleger efter att ni sett filmerna. Om ni vill fördjupa er i ämnet, kommer vi gärna ut till er arbetsplats och håller en längre utbildning – boka oss här.

Vi hoppas att filmerna ska väcka tankar hos dig! Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta anna@maskrosbarn.org.

Länken får ej spridas utanför den egna organisationen. Vill du tipsa andra om utbildningen be dem beställa utbildningen kostnadsfritt här.

Del 1 - Förutfattade meningar om socialtjänsten

Ungdomar beskriver den bild de hade av socialtjänsten innan de kom i kontakt med den. De delar även sina tankar om hur socialtjänsten skulle kunna bli bättre på att nå barn och unga för att informera om verksamheten. (10 min)

Diskutera: Hur jobbar ni med att sprida information till barn och unga om er verksamhet? Hur skulle ni kunna utveckla det arbetet?

Del 2 - Mötet med socialtjänsten

I den här filmen berättar ungdomarna om hur de upplevde sin kontakt med socialtjänsten. De kommer även med tips på hur socialtjänsten kan göra för att barn och unga ska känna sig mer delaktiga i beslut som rör dem. (13 min)

Diskutera: Hur gör ni de barn och unga ni möter i ert jobb delaktiga? Vad har ni för informationsmaterial riktat till dem? Är det anpassat?

Del 3 - Erfarenheter av placering

I den här filmen berättar ungdomarna om sina erfarenheter av placering. De delar med sig av hur de upplevt processen och vad socialtjänsten kan göra för att stötta ungdomarna under den livsomställning som en placering innebär. (10 min)

Diskutera: Hur arbetar ni med att göra barn delaktiga när det handlar om placering? Kan det arbetet utvecklas på något sätt?