ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS
Socialtjänst

Socialtjänst

Våra föreläsningar och workshops passar er som arbetar inom socialtjänstens alla enheter. Vi föreläser dels för enskilda personalgrupper men också för hela IFO – boka oss gärna till er temadag!

Vi kombinerar och anpassar föreläsningar och workshops så att de passar just er.

För mer information, kontakta anna@maskrosbarn.org.

https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2022/04/ungdomar-om-socialtjansten.jpg

Ungdomars egna ord om socialtjänsten – digital utbildning

Hör ungdomar berätta om sina upplevelser av socialtjänsten i och få deras tankar kring hur små förändringar kan göra stor skillnad.

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/07/brad-neathery-XrSzacdYbtQ-unsplash-scaled-e1643125259459.jpg

Socialtjänsten genom ungas ögon

Ta del av barns egna tankar och idéer Föreläsningens första del fokuserar på ungdomars erfarenheter av att möta socialtjänsten. Ni får ta del av deras egna tankar och konkreta idéer på hur socialtjänsten kan möta deras behov och tillgodose deras rättigheter ännu bättre. Föreläsningens andra del går djupare in på ungdomars upplevelser, tankar och känslor kring insatser från socialtjänsten. Vi berättar vad de upplever har fungerat bra och hur förändringar kan göras för att öka kvalitén på den sociala barn- och ungdomsvården. Föreläsningen innehåller ungas egna berättelser, citat och filmer. Vi ger konkreta tips, checklistor och verktyg på hur ni kan arbeta utifrån ungdomarnas behov och rättigheter.  

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/07/maskrosbarn-176-scaled-e1643125369163.jpg

Barns röster om barnkonventionen

Att barnkonventionen blivit lag innebär en enorm utmaning i det praktiska arbetet med barn och unga. Vad kommer krävas för att barnkonventionen ska få ett faktiskt genomslag och göra skillnad för barn på riktigt? Teoretisk kunskap om barnkonventionen och vad lagen innebär är en förutsättning, men utan att involvera och lyssna till de som faktiskt berörs - barnen - riskerar vi att hamna fel när vi omsätter kunskapen i praktiken. Genom barns egna röster, kunskap och tankar lyfter vi i denna föreläsning barnets perspektiv på rättighetsbaserat arbete i processer på bland annat socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Vi får veta mer om hur barnen själva vill att vuxna professionella ska tillgodose deras rättigheter och leva upp till barnkonventionen.

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/07/Ideerolösningar_2-e1643983697633.jpg

Öka ungas delaktighet inom socialtjänsten

Hur kan vi göra ungdomar mer delaktiga? Under en interaktiv halvdag får deltagarna ta del av konkreta tips och idéer direkt från ungdomar om hur ni kan arbeta med medskapande och delaktighet. Ni får kunskap om varför ni ska medskapa, vad resultatet av detta kan bli och ni får även med er konkreta verktyg som tagits fram tillsammans med både unga och socialsekreterare som direkt kan börja användas i ert arbete. Ni kommer också få ta del av ungdomarnas tankar kring att få vara med och påverka och på vilket sätt verktygen hade hjälpt dem. Utöver detta kommer det att finnas tid för övningar samt diskussion och reflektion kring hur vi kan göra annorlunda för att barn och unga ska känna sig mer delaktiga i processer på socialtjänsten.

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/08/maskrosbarn2-0156-1-scaled-e1661240294880.jpg

Barn som utsätts för våld inom familjen

Föreläsningen bygger på ungas egna berättelser, tankar och känslor kring att bli utsatt för olika typer av våld av den som ska stå en närmast - ens förälder. Vad ger det för konsekvenser, vilken typ av stöd önskar ungdomarna och hur upplever de bemötandet av vuxna professionella? Vi problematiserar dagens stödinsatser och inspirerar till förändringsmöjligheter i arbetet.

Läs vidare här
https://maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2020/07/person-692159_1920.jpg

Att växa upp med en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter en för våld

En inspirerande föreläsning som fokuserar på förändringsmöjligheter och unga människors kraft. Ta del av vår föreläsares egen historia om att vara barn till en förälder som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Föreläsaren beskriver sin egen resa till att må bra, släppa kontrollen över sin förälder och förstå att en har rätt att må bra – även om ens förälder inte gör det. Föreläsningen innefattar även en beskrivning av Maskrosbarns verksamhet och möten med de hundratals ungdomar som vi årligen kommer i kontakt med. Den här föreläsningen brukar vara ett populärt inslag bland annat på konferenser och som öppen föreläsning anordnad av kommunen.

Läs vidare här

Frågor? Kontakta mig!

Anna Fannoun

Föreläsningssamordnare
076-721 02 60
anna@maskrosbarn.org

Visa fler