ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS

Maskrosbarns valkrav

Barn vill ha ett slut på vuxengissningar och involveras i frågor som rör deras liv. Här kan du läsa om Maskrosbarns fyra valkrav och skriva under namninsamlingen.

Var med och påverka- din röst är viktig!

Våra fyra valkrav

1. Sluta vuxengissa och stärk stödet till placerade barn genom rätten till en stödperson

Socialtjänsten ska göras skyldig att alltid erbjuda barn en stödperson i samband med en jour- eller familjehemsplacering. Barn som placeras i jour- eller familjehem anses ha fått samhällets tyngsta insats, vilket bidrar till att barnen väldigt sällan får ytterligare stöd beviljat av socialtjänsten. Placerade barn vittnar om vilken svår omställning en placering innebär och hur svårt det är att hantera alla känslor i samband med detta.

2. Sluta vuxengissa och inför ett nationellt krav på kommuner att följa upp och utvärdera kvalitén på insatser utifrån barns upplevelse

Socialtjänstens insatser måste följas upp och utvärderas för att säkerställa att de hjälper barn och för att bättre kunna anpassa insatserna efter barns behov. Därför behöver ett nationellt krav kring uppföljning införas. Idag finns inget uttryckligt krav i socialtjänstlagen på uppföljning av insatser som ges till barn.

3. Sluta vuxengissa och tillsätt en statlig utredning som ser över öppna insatser till barn

En utredning behöver tillsättas med målet att se över hur väl nuvarande insatser motsvarar barns behov, synliggöra eventuella luckor samt säkerställa likvärdigheten över landet. Många av de insatser som finns idag har funnits länge, men har varken utvecklats eller utvärderats utifrån barns egna åsikter och behov. Det finns även en stor ojämlikhet över landet och var du bor påverkar vilket typ av stöd du kan få som barn.

4. Sluta vuxengissa och involvera barn i utvecklingen av stödinsatser

Regeringens rutiner måste innefatta att göra barn delaktiga, redan inför att direktiv till nya utredningar ska skrivas samt under hela processen. De ska vara delaktiga på ett sätt där de ses som experter, får förutsättningar att påverka samt att deras åsikter tas stor hänsyn till.  Om vi som land ska kunna säga att vi arbetar utifrån Barnkonventionen och artikel 12 så måste barn involveras i utvecklingsarbeten på ett mycket mer omfattande sätt.

Var med och påverka genom att skriva under namninsamlingen!

 Namnen skickas till berörda politiker och beslutsfattare under hösten 2022.

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Att få familjebehandling

”Pappa hade varit så full att han börjat kasta saker hemma och skrek på mig och mamma. Han sa att han önskade att jag inte fanns och att han inte orkade se mig mer, sen hotade han med att hoppa från balkongen.”

Läs hela berättelsen

Brist på delaktighet/rätt stöd

”Alltid när jag är på soc så frågar de mig hur det är hemma och vad jag vill ha för hjälp, men det spelar ingen roll för de lyssnar ändå inte på mig. ”

Läs hela berättelsen

Att vara placerad

”Jag var 13 år när jag fick flytta ifrån mamma o pappa. Det här är tredje familjen jag bott i. De är en sån där familj jag alltid velat ha, men ändå känns det som att jag snart ska explodera av alla jobbiga känslor.” 

Att utsättas för våld

”Mamma har varit våldsam mot mig så länge jag kan minnas. Hon har så svårt att kontrollera sin ilska och tar ut det på mig. Ibland känns det som att mamma inte älskar mig och ibland är hon min bästa vän.” 

Läs hela berättelsen

Vuxengissa - valkraven

Här hittar du en sammanfattning av våra valkrav och information om Vuxengissa som pdf-fil. Ladda ner, skriv ut och dela vidare!

Ladda ner pdf

Underlag och fördjupning

Här kan du läsa mer om bakgrund, problembeskrivning, statistik och våra rekommendationer/valkrav gällande Vuxengissa.

Ladda ner pdf