ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS
Socialtjänst

Socialtjänst

Maskrosbarn deltar i arbetet med framtidens socialtjänst och är särskilt drivande i frågor kring barns delaktighet och rätten till barnombud.

Extravuxen

Extravuxen

Extravuxen är en biståndsbedömd insats som syftar till att ge ungdomar ett flexibelt och individanpassat stöd. Insatsen är framtagen för att fylla glappet mellan nuvarande öppenvårdsinsatser och placering.

Läs vidare här
barnrattsboxen

Barnrättsboxen

Varför Barnrättsboxen? I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det finns många utmaningar kring hur lagen ska praktiseras och tolkas bland dem som arbetar dagligen med barn, då det i stor utsträckning saknas stöd att luta sig emot och tidigare domar saknas helt. Med anledning av det och för att fira barnkonventionen som lag tog vi fram Barnrättsboxen! En viktig artikel i barnkonvention och en av våra hjärtefrågor är artikel 12 ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem”. Men hur gör man i praktiken för att efterleva detta? Vi har genom åren i ett flertal projekt kämpat tillsammans med ungdomar och socialsekreterare för att öka barns delaktighet. Både ungdomar och socialsekreterare har berättat för oss om de olika svårigheterna som finns utifrån deras olika perspektiv. Med samlad erfarenhet har vi därför utvecklat en rad verktyg som finns i Barnrättsboxen. Innehållet kommer hjälpa dig som socialsekreterare i ditt arbete med att göra barn och unga delaktiga. Fyll i formuläret så skickar vi allt material samlat till dig i en Zip-fil, eller ladda ner det direkt längre ner på sidan.

Läs vidare här
maskrosbarn-2020-_8

Förslag till ny socialtjänstlag

Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag Maskrosbarn har under hela utredningstiden suttit med i en av utredningens referensgrupper och varit särskilt drivande i frågor kring barns delaktighet och rätten till barnombud. Därför ser vi allvarligt på att många delar i utredningen innefattar barnperspektivet ur den vuxnes ögon istället för ur barnets. Vi saknar också tydliga riktlinjer för hur barn själva ska göras delaktiga i beslut och insatser – något som vi vet är avgörande för att de ska få den hjälp de har rätt till. – Att socialtjänstlagen revideras tycker vi är positivt och, utifrån vår målgrupps behov, rent av nödvändigt. Men om en ny lag ska kunna bidra till verklig skillnad för våra barn måste den mycket tydligare genomsyras av ett barnrättsperspektiv, säger Sandra Patel Seropian, påverkanschef på Maskrosbarn. Maskrosbarn är starkt kritiska till hur omfattande förändringar ska kunna ske när förslaget uttryckligen inte får vara kostnadsdrivande eller ambitionshöjande. Vi anser att risken är stor för att uppdraget blir en teoretisk skyldighet och inte en praktisk möjlighet. Här kan du läsa hela remissvaret (pdf). Läs gärna debattartikeln "En ny socialtjänstlag - ett steg i rätt riktning men långt ifrån målet". Läs våra övriga remissvar här.

Läs vidare här
Jag är bara en påse med pengar

Jag är bara en påse med pengar

En rapport av Maskrosbarn om 103 ungdomars upplevelser av insatser från socialtjänsten. Rapporten publicerades 2016. Mer än hälften av ungdomarna som vi möter på Maskrosbarn har kontakt med och insatser från socialtjänsten. Inom vårt stödarbete lyssnar vi på många ungdomars tankar och känslor kring deras erfarenheter och upplevelser kring deras insatser. Med denna studie ”Jag är bara en påse med pengar” ville vi fördjupa oss i ungdomarnas upplevelser av det faktiska stödet; insatserna som de har fått från socialtjänsten. Du kan ladda ner rapporten här.  Vill du beställa rapporten som inbunden bok, kontakta maria.n@maskrosbarn.org

Läs vidare här
Det handlar jättemycket om tillit

Det handlar jättemycket om tillit

Huvudsakligt fokus i rapporten är ungas önskemål, behov och tips kring själva samtalet och mötet hos socialtjänsten. Rapporten innefattar också konkreta tips för hela processen; före, under och efter avslutad kontakt. Rapporten togs fram på uppdrag av Socialstyrelsen, som en del i myndighetens arbete med kunskapsstödet ”Att samtala med barn”. Ladda ner rapporten här.

Läs vidare här