JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Barnombudsmannens årsrapport 2024

I slutet av februari 2024 släpptes Barnombudsmannens årsrapport som påtalar många av de brister kopplat till psykisk ohälsa som de barn vi möter lyft för oss under många år.

Rapporten belyser behovet av att få hjälp snabbare, att det ska vara enklare att hitta rätt stöd och att barn i högre grad ska vara delaktiga i sin vård. Det konstateras även att förskrivningen av psykofarmaka har ökat kraftigt och att nästan 100 000 barn fick vänta längre än de 30 dagar, som vårdgarantin utgör, på att få en utredning hos BUP 2023.

Det pågår en hel del stora satsningar på nationell nivå så som en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention och ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga. Det tycker vi på Maskrosbarn är bra, men vi understryker att förändring även behöver ske här och nu. Barnen i rapporten lyfter behovet av fler trygga vuxna i skolan vilket överensstämmer med vad de barn vi möter också tycker. Samtidigt ser vi att flera skolor, på grund av det ekonomiska läget, tvingas göra sig av med personal. Personal som potentiellt skulle kunna vara den där viktiga vuxna för ett barn.

Vidare lyfts att barn önskar mer delaktighet i vården och en större flexibilitet i stödet de får. Även detta känner vi igen från barnen vi möter som ständigt efterfrågar en högre grad av delaktighet och ett stöd som är utformat utifrån deras behov inte från den professionellas förutsättningar.

Läs Barnombudsmannens rapport här.

Kontaktperson

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.