Socialtjänsten

Socialtjänsten är en myndighet som finns till för att hjälpa alla människor som behöver det, både vuxna och barn. Det är till exempel dit vuxna vänder sig om de är oroliga för dig eller någon annan. Vi vet att många är rädda för vad socialtjänsten kan göra men vi vet också att socialtjänsten kan hjälpa till med väldigt mycket. 

 

461-ex-kopia

Socialtjänsten kan hjälpa till med olika saker, till exempel;

  •  Om du, dina föräldrar eller någon annan du känner dricker för mycket eller tar droger
  •  Om det förekommer våld eller bråkas mycket hemma
  •  Om din familj har dåligt med pengar
  •  Om du, dina föräldrar eller någon annan du känner inte mår bra, oavsett anledning
  •  Om dina föräldrar skiljer sig

Om dina föräldrar inte kan ta hand om dig så att du mår bra och har det bra hemma ska du få hjälp av kommunen du bor i. De ska också hjälpa dig om du gör saker som inte är bra för dig själv, till exempel om du missbrukar droger eller gör andra brottsliga saker. Kommunen har ansvar för att hjälpa alla som bor i kommunen som behöver det. Därför finns socialtjänsten, eller soc som många unga kallar det, i alla Sveriges kommuner. Soc ansvarar för att ge stöd och hjälp till barn och unga som inte har det bra. Hos soc jobbar bland annat socialsekreterare. Deras uppgift är att tillsammans med dig och din familj försöka hjälpa dig så att du ska få det bättre (kollpasoc.se).

 

Till socialtjänsten kan du vända dig själv utan att dina föräldrar är med och be om hjälp om du har fyllt 15 år, det kallas för en ansökan. Om någon annan är orolig för dig eller någon annan ungdom så kan de också ta kontakt med socialtjänsten. Det kallas för en anmälan. Det är sedan socialtjänstens uppdrag att ta reda på om du eller någon annan behöver hjälp och i så fall vad det kan vara för typ av hjälp.

Om du har frågor som du vill ha svar på för att kunna avgöra om du vill träffa socialtjänsten och berätta för dem hur du har det, så kan du ringa anonymt till dem. Du berättar då inte vad du heter eller var du bor. Det kan vara frågor om t.ex. vad socialtjänsten kan hjälpa dig med eller vad som händer om du berättar för socialtjänsten hur du har det. Genom att vara anonym kan du ställa dina frågor och fundera lite innan du bestämmer dig för om du vill träffa socialtjänsten.

Under en utredning försöker socialtjänsten ta redan på vad du behöver för att må bra, hur dina föräldrar mår och hur de är som föräldrar. Socialtjänsten träffar både dig och dina föräldrar. Ibland träffar de eller pratar även med andra som känner dig och din familj, till exempel en lärare eller någon släkting. Du kan träffa din socialsekreterare både ensam utan dina föräldrar och med dina föräldrar om du vill. Under mötena har du rätt att berätta hur du känner, vad du tycker och tänker. Det är viktigt att du känner att du kan vara ärlig på mötena för att socialtjänsten ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Du får ta med dig någon annan person som stöd på mötena om du vill, t.ex. en kurator, tränare eller kompis förälder.

Om dina föräldrar är dina vårdnadshavare så har de ansvar för dig och för att du ska må bra. De har också rätt att få reda på vad som sägs om dig på socialtjänsten. Det betyder att de kan få reda på allt du säger till socialtjänsten. Om du är orolig för att det ska hända dig något om dina föräldrar får reda på vad du berättar, är det superviktigt att du berättar det för socialtjänsten så att de vet det. Då kan de ibland bestämma att dina föräldrar inte ska få reda på vad du har sagt, för att skydda dig. 

Socialtjänsten kan hjälpa till med olika saker. Här kommer några exempel; Du kan få hjälp med att prata med någon om det du tycker är viktigt, alltså samtalsstöd. Hela familjen kan också få hjälp med att prata och reda ut konflikter, det kallas familjebehandling. Det finns även något som kallas kontaktfamilj. Det är en familj som man kan bo hos ibland, till exempel någon helg i månaden eller så. Familjehem finns det också och då bor man hela tiden i en annan familj för att man inte kan bo hemma. Det finns också HVB (Hem för vård och boende). Det är ett ställe där flera ungdomar bor tillsammans och där det jobbar personal. Man kan bo på HVB till exempel om man skadar sig själv eller har ett missbruk som gör att man behöver mycket hjälp för att må bra.

Det är olika i olika kommuner så du kan fråga vad som finns i just din kommun. Och detta är som sagt bara några exempel på hjälp du kan få. Det viktigaste är du får hjälp på det sättet du behöver och du har alltid rätt att prata om och be om det. Sedan är det din socialtjänsts ansvar att se på vilket sätt du kan få hjälp just där.

För mer info om socialtjänsten och dina rättigheter gå in på:

soc_banner_468x120

Chat
öppen i:
0 h 6 min