ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS
Skärmavbild 2020-09-16 kl. 12.50.20

Rapport: Frågar man inget – får man inget veta

En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar från Maskrosbarns verksamhet.

Öka barns delaktighet i frågor som berör dem

Syftet med rapporten var att lyfta fram barnens och ungdomarnas egna röster, idéer och förändringsförslag och öka professionellas kunskap om barns och ungdomars egna behov och åsikter. Rapporten ska bidra till att barns och ungdomars delaktighet i frågor som berör dem ökar.

Resultatet visar att 94 procent av de tillfrågade ungdomarna inte känner till barnkonventionen eller sina rättigheter. 80 procent av ungdomarna har inte fått berättat för sig vad deras förälder har för sjukdom, diagnos eller problematik av en vuxen. 73 procent av ungdomarna tycker inte att vuxna lyssnar på deras behov och rättigheter.

Ladda ner rapporten här