JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Familjehemsplacering

Maskrosbarn är engagerade i frågor som gäller placerade barn. Vi har daglig kontakt med barn som är familjehemsplacerade och utifrån deras upplevelser skriver vi bland annat remissvar och deltar i utredningar.

  • Remissvar

    Lex Lilla hjärtat

    Lex Lilla hjärtat uppe i riksdagen Den 17 mars lämnade regeringen in fem viktiga förslag på lagändringar med syfte att stärka placerade barns rättigheter. Detta är ett viktigt steg i rätt riktning för att sakta förändra det faktum att föräldrars rätt tyvärr oftast väger tyngre än barns bästa när placering enligt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) ska upphöra. Lagstiftningen föreslås träda i kraft 1 juli 2022. Läs mer nedan om våra kommentarer kring utredningen, och ta del av de förändringsförslag vi tagit fram tillsammans med barn som har erfarenhet av placeringar. Vi kommer fortsätta kämpa för ett helhetsgrepp kring placeringsfrågan och saknar bl.a. förslag kring hur hela placeringstiden kan göras tryggare och säkrare både för placerade barn och familjehem. Lex Lilla hjärtat i Dagens Nyheter 1 februari 2022
    Läs vidare här