JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Rapport till FN:n barnrättskommitté

I en rapport till FN:s barnrättskommitté, som presenteras den 1 juli 2022 för regeringen, berättar barn om sina upplevelser av rasism, diskriminering, våld och utsatthet. Flera av barnen beskriver även hur de blivit svikna av samhället när de behövt stöd. Rapporten är framtagen av barn själva och innehåller rekommendationer för hur regeringen kan förbättra situationen för barn i utsatthet. 

Just nu granskas Sverige av FN om hur väl Sverige lever upp till barnkonventionen. Tillsammans lämnar 31 organisationer som arbetar med barns rättigheter en alternativrapport till FN:s barnrättskommitté och till socialminister Lena Hallengren som underlag till granskningen.

Rapporten innehåller en analys av de mest angelägna barnrättsfrågorna i Sverige idag, genomförd av 31 organisationer som arbetar med barns rättigheter. Bland annat varnar organisationerna för att ojämlikhet, diskriminering och rasism ökar i Sverige.

Delar av rapporten är framtagna av barn, som vittnar om hur Sverige brister i att leva upp till barnkonventionen. Barn berättar bl.a. om utbredd rasism, diskriminering, våldsutsatthet och om hur myndigheter inte lyssnar på dem och tar dem på allvar. Ett enat civilsamhälle är oroat över brister på en rad olika samhällsområden. Avgörande för hur Sverige kommer kunna leva upp till barnkonventionen är att komma till rätta med de ojämlika livsvillkor som råder i Sverige.

Ta del av rapporterna:

Rapporten ”Hör barnens röst” (pdf) »
Rapport från civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnrätt (pdf) »

Maskrosbarn träffade FN:s barnrättskommitté i Geneve

Slutet av september 2022 var en milstolpe för Maskrosbarn när vi tillsammans med en ungdom inom organisationen fick möta barnrättskommittén i Geneve för att lyfta vår målgrupps röster.

Läs mer om mötet här.

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.