JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Maskrosbarn träffade FN:s barnrättskommitté

Maskrosbarn träffade FN:s barnrättskommitté i Geneve

Slutet av september var en milstolpe för Maskrosbarn när vi tillsammans med en ungdom inom organisationen fick möta FN:s barnrättskommitté i Geneve för att lyfta vår målgrupps röster.

Just nu granskar kommittén hur Sverige lever upp till barnkonventionen. Under denna granskning har Maskrosbarn tillsammans med ett trettiotal andra barnrättsorganisationen lämnat in en skuggrapport till barnrättskommittén kring de brister vi ser gällande barns rättigheter.

Som ett led i detta fick Maskrosbarn tillsammans med fyra andra barnrättsorganisationer och ungdomar möjligheten att representera civilsamhället och åka ner till Genève för att möta FN:s barnrättskommitté  och lyfta de allra mest brinnande frågorna kring förverkligandet av barnkonventionen.

Vi lyfte bland annat:

  • bristerna inom socialtjänsten och att både resurser och kunskapen måste höjas
  • att barns rättigheter förbises många gånger på grund av den starka föräldrarätten
  • vikten av att förbättra den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom myndigheter, rättsväsende, skolor och sjukvård.

Framåt kommer Sveriges regering frågas ut av barnrättskommittén och vi hoppas att de tar granskningen på stort allvar. Vi hoppas att de frågor och områden som vi barnrättsorganisationer lyfte kommer med som viktiga delar i kommitténs rekommendationerna till Sverige kring vad vi behöver förbättra och arbeta med de närmaste åren.

Vill du läsa rapporterna kan du göra det här.

Ungdomens upplevelse av resan

”Jag kände hur nerverna redan natten innan mötet började växa sig starkare. Frukosten var svår att få ner och med något darrande ben gick vi den korta vägen från hotellet till huset där mötet skulle vara. Jag kände ett ansvar över att representera alla de barn som jag själv kan relatera till så väl, men kände en ännu större stolthet över att jag fick den möjligheten. Mötet var väldigt givande och det kändes så mäktigt att vara i rummet där förändring faktiskt sker. Jag hade inte bytt ut den upplevelsen för nått. Mötet var förvånansvärt intimt och tillsammans med de andra barnen i rummet lyckades vi lyfta det som vi ansåg var viktigast.  Jag och de andra barnen lämnade rummet i eufori och jag kan för första gången säga att jag litade på att de vuxna skulle kunna ta det vidare.

Jag hoppas så jävla mycket att det vi sa under mötet fastnade och att barn som oss kan få det lika bra som vi förtjänar.”

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.