JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt Barnkonventionen

I februari 2024 lämnade vi på Maskrosbarn över vårt remissvar på betänkande Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt Barnkonventionen.

Vi är mycket positiva till det utredningen har kommit fram till och tillstyrker samtliga förslag.

Vi vill särskilt lyfta hur föredömligt denna utredning gjort barn delaktiga. Barns röster, problembeskrivningar och behov finns med som en röd tråd genom hela betänkandet. Att arbeta med barns delaktighet på detta sätt är högst centralt för att det inte ska bli en utredning som påverkar barns liv men som är fylld med vuxengissningar. Vi ser särskilt positivt på utredningens bedömning kring uppbyggnad och utformning av barnrättsbyråer och hoppas att förslaget ska tas vidare och bli verklighet.

Maskrosbarn har sedan 2010 tillhandahållit stödet barnombud till barn i vår stödverksamhet. Barnen beskriver hur deras kontakter med myndigheterna förbättrats avsevärt efter att de fått ett barnombud och att det är först när barnombudet kommer in i bilden som myndigheterna faktiskt lyssnar och agerar.

Innan jag fick ett barnombud kände jag mig väldigt osynlig, trots att det var mitt eget liv det handlade om. Efter jag fick ett barnombud så fick jag ändå känna att mitt liv är viktigt och att det förtjänar att tas på allvar. /Ungdom på Maskrosbarn

Vi hoppas att regeringen och lagstiftarna gör verklighet av det som denna mycket viktiga utredning kommit fram till.

Läs hela remissvaret här.
Läs Maskrosbarns övriga remissvar här.

Kontakta mig för mer information

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.