JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Rätten till ett tryggt hem – hur tar vi det vidare?

Här kan du ta del av konferensen Rätten till ett tryggt hem – hur tar vi det vidare? som Maskrosbarn och World Childhood Foundation anordnade 20 november.

Ta del av konferensen

Konferensprogram

Inledning
Joel Borgström, Ansvarig barn i samhällsvård, World Childhood Foundation
Linn Englund Tf. Påverkanschef, Maskrosbarn

Ett tryggt hem – vad behöver placerade barn?
Samtal med ungdomar från Maskrosbarn, Barnrättsbyrån, Attention, Knas Hemma och SOS barnbyar.

Rekommendationer från utredningarna ”Barn i samhällets vård” och ”Barns möjlighet att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen”
Marta Nannskog, huvudsekreterare Barn i samhällets vård

Christopher Carlson, utredningssekreterare Barns möjlighet att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen

Rätten till ett tryggt hem – Förändringskrav
Linn Englund, Tf. påverkanschef, Maskrosbarn

PAUS

Förankring i verkligheten – förutsättningar för att skapa en trygg samhällsvård
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Lina Blombergsson, vice ordförande föreningen Sveriges socialchefer

Politiska prioriteringar framåt. Panelsamtal med beslutsfattare.
Johan Hultberg (M), riksdagsledamot
Marcus Wennerström (S), riksdagsledamot
Märta Stenevi (MP), språkrör

Samtal med ansvariga politiker
Camilla Waltersson Grönwall (M), socialtjänstminister
Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd

Reflektion och summering
Emma Wennerström, verksamhetschef Barnrättsbyrån
Fanny Eklund, verksamhetsutvecklare Attention

Avslutning