HAR DU DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS
maskrosbarn-0204

Remissvar: Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Maskrosbarn har 1 juni 2022 skickat in ett remissvar på utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU.  Vi är väldigt positiva till förslagen i utredningen och ser tydligt att de kan leda till att stärka placerade barns rättigheter i Sverige. 

Maskrosbarns remissvar på utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Vi är överlag väldigt positiva till förslagen i Anders Hagsgårds utredning Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU, och uppskattar att utredaren har gått längre än tidigare utredningar gällande vilken betydelse barns bästa ska ha.

Vi hade gärna även sett:

Vi ställer oss slutligen starkt mot förslaget om att bestämmelsen ska omfatta alla barn, oavsett boendeform. Vi menar att det inte får omfatta barn på låst institution.

Läs hela Maskrosbarns remissvar här (pdf).

Bakgrunden till utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Maskrosbarn lämnade i juni 2021 in sitt remissvar på riksdagens utredning kring placerade barns rättigheter, Lex Lilla hjärtat. Maskrosbarn välkomnade flera av förslagen men konstaterade samtidigt att förslagen var långt ifrån tillräckliga för att långsiktigt öka tryggheten och stabiliteten för placerade barn. Vi hade önskat att utredningen hade valt att lägga fram ett förslag kring att barnets bästa ska kunna vara avgörande vid beslut kring om en placering ska avslutas.

Socialutskottet gjorde samma bedömning och ansåg bl.a. att barnets bästa bör införas som ett självständigt villkor i samband med att socialnämnden prövar om vård enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) ska upphöra.

Socialutskottet gav därför i maj 2021 utredaren Anders Hagsgård i uppdrag att genomföra en utredning för att analysera tidigare utredningars förslag och kritiska remissvar, samt för att föreslå lagändringar. Utredningen Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU  presenterades 1 mars 2022.

Läs Maskrosbarns övriga remissvar här.

Kontaktperson

Sandra Patel Seropian

Påverkanschef
073-081 22 03
sandra@maskrosbarn.org

Visa fler