JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Kommentar: regeringens förslag till en ny socialtjänstlag

2 juli 2024 presenterade regeringen förslag till en ny socialtjänstlag.

Med den nya lagstiftningen menar regeringen att barnrättsperspektivet stärks och att socialtjänstens möjlighet att arbeta förebyggande och med tidiga insatser stärks.

Maskrosbarn är positiva till en ny lagstiftning. Vi ser dock som många andra att utan en långsiktig finansiering riskerar lagen att bli verkningslös. Med den nya lagen hoppas vi att fler socialsekreterare ska få lägga mer tid på direkta möten med barn och mindre tid på administration, att de ska kunna komma in tidigare i barns liv och på riktigt få känna att det stöd de ger barn faktiskt gör skillnad.

Vi vill särskilt lyfta det förebyggande arbetet och fokuset på att kunna ge barn stöd tidigare. Vi ser tyvärr idag att socialtjänsten ofta kommer in alldeles för sent och att de insatser som beviljas inte är tillräckliga. För att detta arbete ska leda till verklig förändring för barn och unga ser vi att vi behöver utveckla de insatser socialtjänsten har att erbjuda och i det arbetet behöver barn göras delaktiga.

– Ska socialtjänsten arbeta förebyggande och komma in tidigare behöver vi också ge socialtjänsten verktyg för det. Nu hoppas vi att detta kan få vara startskottet på en reform som innebär både ett stärkt barnrättsperspektiv och en möjlighet för barn att faktiskt få ett stöd som hjälper i rätt tid och så länge barnet har behov av det, säger Linn Englund tf. påverkanschef på Maskrosbarn.

Lagrådsremissen offentliggörs 4 juli 2024.

Läs mer på regeringens hemsida.

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.