JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Politikernas vuxengissningar får förödande konsekvenser för utsatta barn

Det finns en bild av att det svenska skyddsnätet för barn fungerar. Att barn kan vända sig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan för att få den hjälp de behöver. Så är inte fallet, systemet är ur funktion. Det skriver Elin Hågeby Caicedo, generalsekreterare Maskrosbarn.

”Det är svårt som barn att hitta en vuxen som lyssnar på en. Det är alltid de vuxna som bestämmer och pratar med varandra och inte med barnet”.

Skyddsnätet fungerar inte

Nu är det mindre än 100 dagar kvar till valet. Barnrättsorganisationen Maskrosbarn möter dagligen barn som inte erbjuds det stöd de har rätt till enligt lag. Ansvariga politiker är skyldiga att se till att myndigheter, som socialtjänsten, kan uppfylla det. Allt annat är både kostsamt och ytterligare ett övergrepp på barn som redan lever i utsatthet.

Samhället står inför stora utmaningar vad gäller barn som lever i utsatthet, deras hälsa och utveckling. Den psykiska ohälsan ökar, våld i hemmet är ett stort samhällsproblem och ungdomskriminalitet står högt upp på den politiska dagordningen. Det finns en bild av att det svenska skyddsnätet för barn fungerar. Att barn kan vända sig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan och få den hjälp de behöver. Så är inte fallet, systemet är ur funktion.

Barn utan stöd

2020 fick 62 600 barn stöd genom socialtjänsten samtidigt som barn som lever i utsatthet är mer än tiodubbelt och närmare 1 000 orosanmälningar görs dagligen, året runt. Stöden som erbjuds unga har i de allra flesta kommuner aldrig utvärderats utifrån barns behov. I dag finns heller inget krav på kommuner att utvärdera insatserna. Dessutom finns det en stor ojämlikhet över landet, vilket innebär att barns bostadsort påverkar vilken typ av stöd de kan få.

Just nu är Sverige bara en chimär av en välfärdsstat som för länge sedan lämnat barnen åt sina öden.

I en nyligen genomförd undersökning från Novus visade det sig att fyra av tio föräldrar har lågt förtroende för att det svenska skyddsnätet ska fungera om deras barn behöver stöd. Maskrosbarn har även gjort en undersökning hos de hundratals barn som går i stöd hos dem, och lever i utsatthet. Sex av tio uppger att de inte litar på att det svenska skyddsnätet ska finnas där för dem. Av de barn som har fått stöd var det mindre än hälften som tyckte att det hjälpte.

Barnen som får stöd hos Maskrosbarn berättar om ett system som är gjort av och för vuxna, där barns behov av stöd inte får styra och där deras röster varken hörs eller tas på allvar. Förutom lidande för barnen här och nu och barndomar som går förlorade så kostar det samhället minst 35 miljarder kronor årligen, att inte erbjuda stöd till barn som lever i utsatthet.

Tuff FN-kritik

Just nu krävs det att:

  • Det tillsätts en statlig utredning som ser över socialtjänstens stöd till barn.
  • Det införs ett nationellt krav på kommuner att följa upp och utvärdera kvaliteten på socialtjänstens stöd utifrån barns egna upplevelser.
  • Barn involveras i utveckling av nya stödinsatser.
  • Stödet till placerade barn stärks omedelbart genom rätten till en stödperson. Placering som i dag sätts in till de allra mest utsatta är en boendeform, inte en stödinsats.

Just nu är Sverige bara en chimär av en välfärdsstat som för länge sedan lämnat barnen åt sina öden. Till och med FN:s barnrättskommitté har vid upprepade tillfällen kritiserat Sverige för bristen på stöd för våldsutsatta barn. Hur många generationer ska behöva bli berövade på sin barndom på grund av vuxengissningar om vad barn behöver? Barn måste snarast bli involverade och få tillgång till det stöd de har rätt till enligt lag.

Elin Hågeby Caicedo, generalsekreterare Maskrosbarn

Debattartikel publicerades i Altinget 10 juni 2022.

 

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.