JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Remissvar: Öppna insatser utan samtycke

Maskrosbarn har skickat in ett remissvar på rapporten Öppna insatser utan samtycke. Rapporten handlar om att stärka barns möjligheter att få tillgång till stöd genom socialtjänsten även när vårdnadshavare inte ger sitt samtycke. Maskrosbarn är positiva till förslagen men vi ställer oss frågande kring hur detta ska ske i praktiken.

Maskrosbarns remissvar på rapporten Öppna insatser utan samtycke

Maskrosbarn välkomnar Socialstyrelsens förslag och bedömningar gällande sänkt åldersgräns för öppna insatser i SoL (Socialtjänstlagen) samt att inte utvidga 22 § LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Vi anser att förslagen är en del i att stärka barns rättigheter generellt och ett viktigt signalvärde kring hur tungt barns bästa och behov ska väga. 

Vi har arbetat under många år för att lyfta vikten av barns rätt till stöd för sin egen skull, oavsett om vårdnadshavaren samtycker eller inte. De barn vi möter är tydliga med att de vill få möjlighet till stöd även då deras föräldrar inte vill att de ska ha det eller ens deltar i socialtjänstens utredning.

Vi vet dock att den befintliga lagstiftningen kring stödinsatser till barn från 15 år utan vårdnadshavares godkännande används i väldigt låg utsträckning och ser där att det grundläggande problemet framför allt är den praktiska tillämpningen. Därför ser vi väldigt positivt på Socialstyrelsens förslag om att vägledning till socialtjänsten kring det praktiska förfarandet behöver tas fram. Vi vill även lyfta vikten av att  barn görs delaktiga i ett sådant vägledningsmaterial samt i en eventuell utvärdering kring förslagets effekt på sikt.

Läs hela vårt remissvar Öppna insatser utan samtycke (pdf).

Läs våra övriga remissvar här.

Kontaktperson

Visa fler

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.