JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

För barn och unga i samhällsvård

I mars 2024 lämnade vi in vårt remissvar på betänkandet ”För barn och unga i samhällsvård”. Utredningen konstaterar det vi på Maskrosbarn påtalat i många år, att det finns stora brister i dagens samhällsvård och att det krävs en reform för att komma till stånd med dessa brister.

Vi har under åren mött hundratals barn som befinner sig i eller har befunnit sig i samhällsvård och deras erfarenheter och förändringsförslag stämmer väl överens med det som presenteras i utredningen.

Vi vill därför som många andra berömma utredningen för att de inte vuxengissat utan låtit barnens egna erfarenheter och perspektiv finnas med som en röd tråd i hela utredningen, från problembeskrivning till förändringsförslag.

Vi välkomnar utredningen i sin helhet men vill utifrån vår målgrupp särskilt belysa förslagen om;

  • Utökat ansvar för socialnämnden att tillgodose barns behov av stöd utöver sin placering.
  • Förbättrad kvalité på och kontroll av familjehem.
  • Utökad möjlighet till stöd efter avslutad samhällsvård.

Läs hela remissvaret här.
Läs Maskrosbarns övriga remissvar här.

Kontaktaperson

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.