JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

En uppväxt fri från våld

Den 18 januari 2023 överlämnades äntligen utredningen ”En uppväxt fri från våld” över till regeringen

Vi är väldigt positiva till vad utredningen kring en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn har kommit fram till. Extra glada är vi över att flera av de förslag och inspel från barn och unga vi möter finns med i utredningen. ⁠ ⁠

Barnen har bl.a. lyft att:⁠

  • alla former av våld ska ses som likvärdiga och tas på lika stort allvar, psykiskt våld borde vara straffbart⁠
  • det ska finnas snabbare och mer tillgängligt stöd och stödet ska vara anpassat efter barns behov⁠
  • att barn får information och skydd när de berättar om våld.⁠ ⁠

För att Sverige ska kunna vara ett föregångsland i arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn krävs att vi slutar vuxengissa och istället lyssnar på barnens åsikter och erfarenheter och gör förändringar därefter. Utredningen är ett steg i rätt riktning och vi hoppas att en framtida strategi kommer att bidra till att arbetet mot våldet blir kraftfullare, mer samordnat och långsiktigt.

Opinion och påverkan

Vi har sedan starten 2005 arbetat med delaktighet och samskapande med barnen i vår målgrupp. Under åren har vi publicerat flertalet rapporter och drivit många projekt där ungas åsikter lyfts. Maskrosbarn fungerar även som remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.