ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

STÖTTA OSS

Vårt påverkansarbete

Maskrosbarn arbetar med ett gediget påverkansarbete där vi tillsammans med barn och unga lyfter deras åsikter och förbättringsförslag för att påverka beslutsfattare i vad vi anser rätt riktning.

 

Så påverkar vi

Vi har sedan starten arbetat med delaktighet och att samskapa med vår målgrupp. Vi anser att det är ungdomarna som är experterna och att vuxna behöver lyssna för att kunna hjälpa barn och unga bättre. Vi har årligen en rad projekt där vi lyfter ungas åsikter och där de är med och träffar beslutsfattare och tycker till i frågor som rör dem. Läs mer här

Vi fungerar även som en remissinstans där vi får chansen att lämna våra ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv. Sedan årskiftet 2020 är vi även med i regeringens barnrättsdelegation ett forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer med syfte att stärka barns rättigheter.

Inom vårt påverkansarbete har vi även elevföreläsningar och utbildningar för vuxna som arbetar med barn, där möter vi årligen över 14 000 personer. Läs mer om alla våra föreläsningar under respektive yrkeskategori här