JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Tryggt hem

Det är dags att ta ställning – skriv under för placerade barns rätt till ett tryggt hem!

Alla barn har rätt till ett tryggt hem

Var med och påverka- din underskrift är viktig!

En placering är inte ett lotteri, det är ett ställe att starta om på eller få känna sig trygg på under en period av sitt liv. Vi har sedan 2021 samlat in underskrifter för att tillsammans driva förändring för placerade barns rätt till ett tryggt hem.

Beslut fattas över barns huvuden i alldeles för stor utsträckning, barn behandlas fortfarande som att deras åsikter och röst inte är lika viktig som vuxnas, även när det gäller beslut om deras egna liv och framtid. Därför är våra förändringsförslag extra viktiga, de utgår helt ifrån alla de barn som vi har mött genom åren som har erfarenhet av placeringar.

Ta del av alla förändringsförslag längre ner på sidan, och skriv under för alla barns rätt till ett tryggt hem!

Skriv under förändringsförslagen här

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Maskrosbarns förändringsförslag

  • Vi vill se en förbättrad kontroll av kvalitén på familjehem. Det behövs både ett ökat stöd till barn som placeras och till hemmen som tar emot barnen.
  • Barn som är placerade behöver ha tillgång till ett eget barnombud, funktionen barnombud bör utredas som en del av det fortsatta arbetet med förslagen i utredningen Hållbar socialtjänst (översyn av socialtjänstlagen).
  • Barns rätt att göras delaktiga i sin vårdplan och kring sin placering måste stärkas på ett omfattande sätt.
  • Barn måste ges tillgänglig och anpassad information löpande om vad som händer och kontakten med socialsekreteraren måste vara regelbunden och utifrån barnets behov.
  • Placerade barn behöver erbjudas mer stöd i samband med och under en placering i form av en egen stödperson, stöd som är anpassat efter barnets behov som exempelvis coach vid placering som Maskrosbarn tillhandahåller.
  • Barnets bästa behöver få vara avgörande för alla beslut kring placering, varav beslut om upphörande av vård är en viktig del. Vid bedömningen av barnets bästa måste barnets egna inställning och uttryckta behov vara de viktigaste delarna.
  • Krav på hur uppföljningen ska se ut efter avslutad placering enligt lagen om vård av unga (LVU) behövs för att säkerställa barnets rätt till trygghet.
  • Vårdnadsöverflyttning till familjehem bör ses som ett alternativ i högre grad även för tonåringar.
  • Socialnämnden behöver ha möjlighet att begära oplanerade drogtester av föräldrarna inför barnets hemflytt efter tvångsvård enligt LVU.

Lex Lilla hjärtat

Den 11 juni 2021 lämnade Maskrosbarn in remissvaret kring Lex Lilla hjärtat, förslag på lagändringar för att stärka barnets bästa när placering enligt LVU ska upphöra.  I samband med detta lämnade vi även in första omgången namnunderskrifter till berörda politiker och beslutsfattare.

Läs vårt remissvar

Lyssna till barnens önskningar