JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Förbättrad psykisk hälsa för elever - utbildningspaket

Utbildningen tar ett helhetsgrepp kring hur man på bästa sätt hjälper de barn som utsätts för våld i hemmet och/eller har föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt.

Förbättrad psykisk hälsa för elever- utbildningspaket för skolan


Utbildningen tar ett helhetsgrepp kring hur man på bästa sätt hjälper de barn som utsätts för våld i hemmet och/eller har föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt. Paketet innehåller såväl utbildning för personalen som föreläsningar för eleverna.


Visste du att…5-6 elever i varje klass har en förälder förälder som har en psykisk sjukdom, missbrukar eller som utsätter dem för våld. 72% av eleverna säger att deras hemsituation har påverkat deras skolarbete negativt, och vi vet att barn med svåra hemförhållanden löper större risk att gå ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är väldigt viktigt att uppmärksamma dessa barn under skolgången så att de kan få stöd de behöver för att klara betygskriterierna.I utbildningspaketet ingår:


Elevföreläsningen ”Min historia”

Syftet med våra uppskattade elevföreläsningar är att genom egna erfarenheter sprida kunskap om hur det kan vara att växa upp med en förälder som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk och/eller utsätter en för våld. Vi visar att det går att må bra trots att ens förälder mår dåligt och minskar tabun kring frågan. Föreläsningen innehåller också information om vart barn och unga kan vända sig för att få stöd för sin situation. Föreläsningens längd:1 timme. I paketet ingår två elevföreläsningar.


Skolkurage-utbildning för personalen

Utbildningen går igenom hur man på konkret och lättillgängligt sätt kan göra skillnad för de elever som har det jobbigt hemma. Under utbildningen planerar vi även tillsammans med personalen en lektion för att hjälpa lärarna lyfta ämnet med eleverna. Utöver det ingår ett lektionsmaterial bestående av en ca 20 minuter lång film där vi beskriver missbruk, psykisk ohälsa och olika typer av våld inom familjen, samt diskussionsfrågor som eleverna kan jobba med efter att sett filmen. Personalen får även med sig ett kunskapshöjande material som är framtaget tillsammans med både skolpersonal och elever, så att deltagarna kan tillämpa kunskaperna direkt efter utbildningen.

Utbildningens längd: 2-3 timmar, tiden anpassas efter era önskemål.


Boka in årets viktigaste utbildningsinsats idag. Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov!


Frågor & Svar

 • Vilka riktar sig utbildningspaketet till?

  Utbildningen riktar sig både till elever och skolpersonal på högstadie- och gymnasieskolor.

 • Hur lång är utbildningen för skolpersonalen?

  Utbildningen är ca 2-3 timmar beroende på era önskemål.

 • Hur lång är elevföreläsningen?

  Föreläsningen är ca en timme lång. Vi stannar kvar efteråt och svarar på frågor från eleverna, så det är bra att reservera lite mer än en timme för föreläsningen.

 • Kan man boka hela utbildningspaketet under samma dag?

  Ja, ni kan välja att utbilda hela skolan under samma dag, eller utbilda skolpersonal och elever olika dagar. Vi rekommenderar dock att boka in båda ganska nära i tiden för att hela skolan ska ges ett helhetsperspektiv. Ett tips är att boka in Skolkurage-utbildningen för personalen i samband med skollov eller studiedag och sedan elevföreläsningarna t.ex. veckan efter.

 • Kan utbildningen och elevföreläsningarna genomföras digitalt?

  Vi rekommenderar att hålla utbildningen och föreläsningarna på plats på er skolan, men finns det önskemål om att genomföra dessa digitalt så går det att ordna.

 • Föreläser ni i hela Sverige?

  Ja, vi föreläser i hela Sverige.

 • Vad kostar utbildningspaketet?

  Priset varierar beroende på hur just din skola vill lägga upp utbildningspaketet. Hör av dig till anna@maskrosbarn.org så får ni ett prisförslag.

Kontakta mig för bokning

Visa fler

Vill du veta mer?

Genom att skicka in formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Om Skolkurage

Våren 2019 släppte Maskrosbarn rapporten ”Fråga hur vi mår, inte hur det går” kring utsatta barns skolgång. Utifrån rapporten tog vi fram ett lärarmaterial tillsammans med lärare och elever i syfte att stötta lärare att upptäcka de elever som har det jobbigt hemma. Läs mer om projektet Skolkurage här » 

Föreläsningar och utbildningar

Vi erbjuder föreläsningar som ger kunskap, fördjupad förståelse och konkreta verktyg som kan hjälpa dig i arbetet med barn vars förälder har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Läs mer om våra olika föreläsningar och utbildningar under respektive kategori.