JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS SÖ-TO kl. 20-22

Som person har jag rätt att

Vi på Maskrosbarn pratar mycket med ungdomarna om rättigheter och vikten av hur betydelsefulla ungdomarna är. 

Fick inspiration från min fina, kloka arbetsgrupp som jag tillsammans med Marina hade igår. Jag har fått äran att följa ungdomarna i ett år och vi påbörjar nu år två tillsammans.

Vi på Maskrosbarn pratar mycket med ungdomarna om rättigheter och vikten av hur betydelsefulla ungdomarna är. Det vi har reagerat mest på i vårt arbete med ungdomar är deras okunskap kring deras EGNA rättigheter. En stor majoritet vet inte om vad Barnkonventionen är, än mindre vad den innebär för dem.  Många känner sig svikna i mötet med olika professionella och känner sig inte förstådda eller att dem blivit lyssnade på. Många känner sig också otrygga hemma och vågar inte säga ifrån.

Vilka rättigheter de har i mötet med en socialsekreterare, val av insats eller möten med BUP är något som många ungdomar aldrig hört talas om.  De får ingen kunskap om föräldrarnas sjukdomar eller diagnoser och blir inte involverade i förälderns behandlingsprocess. De upplever inte heller att de får tillräckligt med information om vad de själva kan få för stöd och de undrar varför de inte får berättat för sig vad de har rätt till. Det är därmed många som tagit för vana att hålla tillbaka eller stå vid sidan av, för att det ändå inte är någon som lyssnat eller förstått.

Igår på gruppen bad vi ungdomarna att skriva ner fem egna rättigheter som är viktiga för just dem, i deras liv. Vi skrev sen ihop alla till en lång lista som jag fått tillåtelse att dela med mig av. Läs och begrunda.

Som person har jag rätt:

Att bli accepterad för den jag är

Att vara den jag är

Att vara stolt över mig själv

Att må bra fast andra mår dåligt

Att må hur jag vill

Att välja mitt umgänge

Att välja min egna väg i livet

Att säga det jag vill

Att uttrycka mina känslor

Att få rätt veta allt det som gäller mig

Att bli lyssnad på

Att bli förstådd

Att säga NEJ

Att vara kär, och i vem man vill

Att få min röst hörd

Att säga ifrån

Att ta avstånd från folk

Behöver du någon som förstår?

Alla som jobbar i stöd hos oss har själva erfarenhet av att växa upp med svåra hemförhållanden. Att ta kontakt med oss är ett första steg till att få hjälp och börja må bättre. Du är inte ensam!

hitta hjälp här