Skolan

Alla barn och ungdomar i Sverige har rätt att gå i skolan och få en utbildning. För många av oss maskrosbarn kan det vara svårt att klara skolan på grund av oro för sin förälder och sina syskon, sömnsvårigheter, ångest och koncentrationssvårigheter. Vi vet hur otroligt svårt det kan vara att kunna koncentrera sig på skolan när man oroar sig för hur ens förälder mår eller knappt har sovit någonting på natten.

 

IMG_0829 copySkolan har ett stort ansvar för att hjälpa dig att klara av skolan och anpassa skolgången så att det fungerar trots en jobbig hemsituation. Varje skola ska ha en kurator som du kan gå och prata med om du har det jobbigt. Ibland kan det vara skönt att prata med någon vuxen om hur det är hemma och kanske kan kuratorn på din skola vara en sån vuxen. Om du behöver extra stöd eller hjälp för att klara av skolan så måste din skola se till att du får det du behöver för att göra det.

Du kan få hjälp i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Extra anpassningar kan till exempel vara att du får hjälp med att planera skolarbetet eller att du får en särskild lärobok. Särskilt stöd kan betyda att du får hjälp av specialpedagog eller en annan person som kan stötta dig.

Några av dina rättigheter i skolan:

  • Du har rätt att känna dig trygg
  • Du har rätt att få den hjälp som du behöver
  • Du har rätt till arbetsro
  • Du har rätt att må bra i skolan
  • Du har rätt att lära och utvecklas

Källa: Skolinspektionen

Länkar till bra hemsidor:

Skolverket

Din rätt i skolan

 

På skolan ska det finnas en elevhälsa dit du kan gå om du mår dåligt psykiskt eller fysiskt. Elevhälsan ska arbeta för att elever som behöver extra stöd i skolan ska få det. I elevhälsan brukar det finnas en kurator, skolsköterska och syokonsulent. Ibland finns det även en skolpsykolog, speciallärare och specialpedagoger. Du kan gå till någon på elevhälsan och berätta om hur du mår och vilket typ av stöd du skulle vilja ha eller behöva. Ibland vet man inte varför man mår dåligt och inte heller vad man ska göra åt det, då kan det vara bra att prata med någon som jobbar på skolan för att reda ut det tillsammans. Du kanske inte vet var just din kurator eller skolsköterska finns, då kan du fråga någon lärare på skolan.

Alla som jobbar i skolan har så kallad anmälningsskyldighet eller anmälningsplikt som det också heter. Det betyder att om någon som jobbar på skolan känner sig orolig över att du eller någon annan elev inte har det bra så måste den göra en orosanmälan till socialtjänsten (läs mer om socialtjänsten och orosanmälan här). Personen på skolan som gör en orosanmälan behöver alltså inte ens vara säker på att du inte har det bra, det räcker att den misstänker att något inte står rätt till. Sen är det socialtjänsten som bedömer och avgör hur allvarlig den informationen som de får är. 

Anmälningsskyldigheten finns till för att ingen som arbetar med ungdomar ska kunna strunta i att göra en orosanmälan om den tror att du inte mår bra.

Det betyder att de som jobbar på skolan inte får berätta om dig för vem som helst. (Läs också om anmälningsskyldighet). Lärare får prata med varandra men skolsköterskan eller kuratorn får till exempel inte berätta för lärare om dig och det ni har pratat om. Om du är under 18 år kan dina föräldrar bestämma om de ändå får prata med läraren. 

När du fyller 18 år så har ingen rätt att ta del av information som rör dig om du inte vill det.

Chat
öppnar om:
  18 h 22 min