ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

Maskrosbarn logotyp
STÖTTA OSS
Extravuxen

Extravuxen

Extravuxen är en biståndsbedömd insats som syftar till att ge ungdomar ett flexibelt och individanpassat stöd. Insatsen är framtagen för att fylla glappet mellan nuvarande öppenvårdsinsatser och placering.

Insatsen Extravuxen är en kompensatorisk insats för de ungdomar vars behov inte kan
tillgodoses av nuvarande öppenvårdsinsatser men som inte uppfyller kraven för en placering.
Extravuxen är en ny form av kontaktinsats där fokus ligger på att kompensera ungdom för det
ungdomen inte kan få tillgodosett i sin nuvarande livssituation.

Under 2022 kommer vi att erbjuda ett antal kommuner att kostnadsfritt arbeta med oss för att implementera Extravuxen. Som kommun får ni implementeringsstöd under ett års tid, samt får ta del av alla de delar insatsen Extravuxen innefattar.

Borås Stad och Lidköpings kommun är två av kommunerna som redan implementerat insatsen, och under 2022 kommer även Lindesbergs kommun och Sigtuna kommun implementera den.

Lyssna gärna på vårt seminarium som spelades in 6 april. Under seminariet berättar vi mer om insatsen, samt får höra två av de kommuner som implementerat den ge sina reflektioner kring både insatsen och implementeringen. Vi får även ta del av den utvärdering FoU Nordväst gjort om implementeringsprocessen i Borås Stad och Lidköping kommun under förra året.

Lyssna på seminarium om Extravuxen

Vill du veta mer?

Kontakta mig
Linn Englund

Verksamhetsutvecklare

076-721 02 64
linn.e@maskrosbarn.org

Visa fler

Om bakgrunden till insatsen

I Maskrosbarns rapport ”Jag är bara en påse med pengar” (2016) framkom det att ungdomar har uppskattat insatsen kontaktfamilj, men att insatsen sällan beviljats till ungdomar. De ungdomar som hade en kontaktfamilj upplevde insatsen som styrd; att vårdnadshavare och kontaktfamilj bestämde över datum och att vårdnadshavares behov av avlastning ofta vägde tyngre än ungdomens behov av att komma hemifrån. Ungdomarna önskade en större flexibilitet eftersom det t.ex. är svårt att avgöra i förväg vilka dagar som de har störst behov av att sova någon annanstans.

Extravuxen har utvecklats inom projektet Mellanrummet som drivs av Maskrosbarn med stöd av World Childhood Foundation och Vinnova. Vi har använt oss av metoden tjänstedesign vid utvecklandet av insatsen, vilket innebär att brukarens behov och erfarenheter står i centrum vid utvecklingen av en ny tjänst eller produkt.

Sedan maj 2018 har Maskrosbarn samarbetat med flera kommuner i syfte att implementera insatsen. Tillsammans med dessa kommuner har insatsen vidareutvecklats från idé till färdig insats samt en implementeringsprocess.