ÄR DU UNGDOM OCH HAR DET JOBBIGT HEMMA? CHATTA MED OSS!

STÖTTA OSS

Extravuxen

Extravuxen är en insats som syftar till att ge ungdomar ett individuellt och flexibelt stöd där ungdomarna får utrymme att vara med och bestämma.

Tre kommuner har implementerat insatsen och under 2021 erbjuder vi  ytterligare kommuner att kostnadsfritt arbeta med oss för att implementera Extravuxen i deras kommun.

Om insatsen

Extravuxen

Insatsen Extravuxen är till sin form lik en kombinerad kontaktfamilj och kontaktperson. Fokus för Extravuxen är att insatsen bygger på en hög grad av flexibilitet och medbestämmande från ungdomen. Ungdomen och Extravuxen sätter tillsammans upp hur och när de ska ha kontakt.

I Maskrosbarns rapport ”Jag är bara en påse med pengar” (2016) framkom det att ungdomar uppskattat insatsen kontaktfamilj men att insatsen sällan beviljats till ungdomar, utan till yngre barn. Ungdomar som hade en kontaktfamilj upplevde insatsen som styrd; att vårdnadshavare och kontaktfamilj bestämde över datum och att vårdnadshavares behov av avlastning ofta vägde tyngre än ungdomens behov av att komma hemifrån. Ungdomarna önskade en större flexibilitet eftersom det är svårt att avgöra i förväg vilka dagar som de har störst behov av att sova någon annanstans.

Utveckling av insats

Insatsen har utvecklats inom projektet Mellanrummet som drivs av Maskrosbarn med stöd av World Childhood Foundation och Vinnova. Vi har använt oss av metoden tjänstedesign vid utvecklandet av insatsen vilket innebär att brukarens behov och erfarenheter står i centrum vid utvecklingen av en ny tjänst eller produkt. Detta arbete har, förutom insatsens utformning, även resulterat i andra viktiga delar. Som en del av insatsen så har till exempel en utbildning för Extravuxna utvecklats, ett nytt sätt att rekrytera personer till uppdrag inom socialtjänsten samt ett omfattande stödmaterial som används av Extravuxen och ungdom.

Samarbete med kommuner

Sedan maj 2018 har Maskrosbarn samarbetat med tre kommuner i syfte att implementera insatsen Extravuxen. Tillsammans med dessa kommuner har insatsen vidareutvecklats från idé till färdig insats samt en implementeringsprocess.

Under 2020-2021 kommer vi att erbjuda ytterligare ett antal kommuner att kostnadsfritt arbeta med oss för att implementera Extravuxen i deras kommun. Som kommun får du implementeringsstöd under ett års tid samt ta del av alla de delar insatsen Extravuxen innefattar.

Vill du veta mer?

Kontakta vår projektledare
Linn Englund

Projektledare Mellanrummet

+46 73-151 14 72

liv@maskrosbarn.org